Prof. dr. Hans Gelderblom

Behoefte aan overzicht noodzakelijke genetische testen is groot

Registreren

  • Sterkte-indicator

Registreren

  • Sterkte-indicator

Actueel

Video
' Blaascarcinoom '

Dr. Maureen Aarts licht resultaten CheckMate 274-studie toe

In de CheckMate 274-studie werd de effectiviteit onderzocht van adjuvant nivolumab voor patiënten met een hoog risico...

Artikel
' Colorectaal carcinoom '

‘We zullen het idee moeten loslaten dat er voor elke patiënt een richtlijn is’

Evidence based medicine is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat betrouwbaar is omdat de onderzochte groep groot...

Artikel
' Longcarcinoom '

ECLIPSE 5: duale immuuntherapie bij maligne pleuraal mesothelioom

In webinars onder de naam ECLIPSE bespreken deskundigen de laatste ontwikkelingen op oncologisch gebied. Onderdeel hiervan...

Artikel
' Colorectaal carcinoom '

Kwaliteit van leven blijft behouden tijdens behandeling mCRC met trifluridine/tipiracil

Trifluridine/tipiracil (FTD/TPI) kan sinds enkele jaren worden ingezet als laatstelijnsbehandeling bij mensen met...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Pathologie-DNA verbindt kliniek en laboratorium in de moleculaire diagnostiek

De hoeveelheid genmutaties waarop gescreend kan worden neemt jaarlijks toe. Datzelfde geldt voor het aantal targeted...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Rol verpleegkundig specialist niet te onderschatten bij medicatiemanagement

Bij behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom hebben verpleegkundig specialisten een belangrijke rol in de begeleiding...

Artikel
' Melanoom '

Internationale aandacht voor Nederlands registeronderzoek

In de twee presentaties van onderzoek vanuit het Dutch Melanoma Treatment Registry zag internist-oncoloog dr. Karijn...

Artikel
' Longcarcinoom '

Veelbelovende fase II-studies rijp voor vervolg

Longarts dr. Lizza Hendriks heeft tijdens de 2022 ASCO Annual Meeting de studies naar longkanker nauwlettend gevolgd. Naar...

Artikel
' Blaascarcinoom '

Meer perspectief voor vroeg stadium blaaskanker

Onderzoekspresentaties op het gebied van urotheelkanker boden hier en daar uitzicht op verbetering, met name bij de vroege...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Hoge verwachting van antilichaam-geneesmiddelconjugaat

Antilichaam-geneesmiddelconjugaten waren tijdens 2022 ASCO Annual Meeting een belangrijk thema, zag internist-oncoloog dr....

Artikel
' Colorectaal carcinoom '

Baanbrekend resultaat met neoadjuvante immuuntherapie

De uitkomsten van studies met neoadjuvante immuuntherapie bij niet-gemetastaseerd colorectaal carcinoom waren...

Video
' Oesofaguscarcinoom '

Dr. Sarah Derks licht resultaten van CheckMate 648-studie toe

In de CheckMate 648-studie werd de effectiviteit onderzocht van nivolumab-chemotherapie en nivolumab-ipilimumab als...

Moleculaire oncologie

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Recidief en metastase testen op fusiegenen

Alle patiënten met een solide kanker die een incurabel recidief of metastasen ontwikkelen, zouden getest moeten worden op...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Geleide introductie versnelt beschikbaarheid nieuwe behandeling

Snellere, gecontroleerde en gecoördineerde beschikbaarheid van veelbelovende medicatie die nog niet in het basispakket zit:...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Breed testen en anticiperen op nieuwe behandelmogelijkheden

De moleculaire diagnostiek bij longcarcinoom is vergeleken met andere kankersoorten het verst gevorderd: er is een groot en...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Doelgerichte therapie aanjager voor onderzoek met genpanels

DNA-mutaties worden steeds belangrijker als biomarker voor de diagnose en behandeling van subtypen van tumoren. Zij kunnen...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Behoefte aan overzicht noodzakelijke genetische testen is groot

De nieuw opgerichte Commissie ter Beoordeling van Oncologische Diagnostiek zal vanaf begin volgend jaar adviezen uitbrengen...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Moleculaire diagnostiek volop in beweging

De keuze van oncologische medicamenteuze therapieën berust in toenemende mate op resultaten van predictieve moleculaire...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Onderzoekers brengen respons checkpointremmers in kaart

Tumoren met klonale mutaties, mutaties door UV-schade en roken, en tumoren met een verhoogde CXCL9- en CXCL13-expressie,...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Opmars moleculaire oncologie bij impasse immuuntherapie

ASCO20 Virtual wijdde twee sessies aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Dr. Martijn Lolkema woonde beide sessies...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Celvrij DNA-onderzoek nog niet klaar voor kliniek

Meerdere tijdens de AACR Virtual Annual Meeting 2020 gepresenteerde studies laten zien dat bloedonderzoek mogelijk bruikbaar...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Studies geven antwoord en roepen nieuwe vragen op

Op AACR Virtual Annual Meeting 2020 zijn veel studies met doelgerichte therapie gepresenteerd. De onderwerpen waren divers....

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Visie op introductie whole genome sequencing in de klinische praktijk

Bij moleculaire diagnostiek van kanker geeft gebruik van whole genome sequencing (WGS) in plaats van genpanels een veel...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Genexpressietesten zijn zinvol voor prognose en predictie

Om de prognose en behandelopties bij kanker te bepalen zijn genexpressietesten en DNA-mutatieanalyses in te zetten. In...

Longcarcinoom

Artikel
' Longcarcinoom '

ECLIPSE 5: duale immuuntherapie bij maligne pleuraal mesothelioom

In webinars onder de naam ECLIPSE bespreken deskundigen de laatste ontwikkelingen op oncologisch gebied. Onderdeel hiervan...

Artikel
' Longcarcinoom '

‘De patholoog wordt steeds meer gesprekspartner van de longarts’

Met het steeds grotere aantal behandelbare drivermutaties voor longtumoren dat gevonden wordt, wordt goede samenwerking...

Artikel
' Longcarcinoom '

Wie geef je welke behandeling?

Bij de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) zonder behandelbare mutaties is er...

Artikel
' Longcarcinoom '

Immuuntherapie klaar voor vroegere ziektestadia

Het succes van immuuntherapie bij de behandeling van stadium 3 en 4 niet-kleincellige longkanker (NSCLC) is aanleiding om...

Artikel
' Longcarcinoom '

Belang breed testen op mutaties groeit met nieuwe behandeling

Patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) en een EGFR exon 20-insertiemutatie kunnen baat hebben bij tweedelijns...

Artikel
' Longcarcinoom '

‘Informeer de patiënt duidelijk en liefst in de eigen taal’

Naast de grote hoeveelheid nieuwe behandelingen voor late stadia, zijn er ook meer nieuwe behandelingen voor longkanker in...

Artikel
' Longcarcinoom '

EGFR-gerichte therapie wint terrein

De laatste jaren volgen nieuwe, doelgerichte behandelingen van EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom elkaar in rap...

Artikel
' Longcarcinoom '

Veelbelovende fase II-studies rijp voor vervolg

Longarts dr. Lizza Hendriks heeft tijdens de 2022 ASCO Annual Meeting de studies naar longkanker nauwlettend gevolgd. Naar...

Artikel
' Longcarcinoom '

‘Een belangrijke vooruitgang die we onze patiënten graag willen aanbieden’

Nivolumab plus ipilimumab vormen een nieuwe duale immuuntherapie voor de behandeling van het inoperabel maligne pleuraal...

Video
' Longcarcinoom '

Gecombineerde CTLA-4- en PD-1-remming bij gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom

In deze video gaat longarts dr. Jeroen Hiltermann in op de kankerimmuuncyclus, de rationale om CTLA-4- en PD-1-remming te...

Artikel
' Longcarcinoom '

‘Het idee is om gecentraliseerd te starten met de behandeling’

Duale immuuntherapie plus chemotherapie is een nieuwe behandeloptie bij niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), maar het is...

Artikel
' Longcarcinoom '

Lacunes in de kennis over behandeling van hersenmetastasen

In 2020 verscheen een nieuwe richtlijn voor de behandeling van hersenmetastasen. Een handig stroomdiagram helpt nu om een...

Oncologie Vandaag

Hoe werkt het?

Voor en door oncologisch specialisten in Nederland

Collega-specialisten, experts op hun gebied, brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de klinische oncologie en duiden deze voor de dagelijkse praktijk.

Laatste ontwikkelingen en duiding daarvan

Gericht op uw interessegebied(en)

Selecteer de dossiers van Oncologie Vandaag die aansluiten op uw interessegebied(en). De dossiers van uw voorkeur kunt aangeven in uw persoonlijke profiel.

Dossiers eenvoudig selecteren

Uw suggesties en vragen zijn welkom

Hebt u specfieke inhoudelijke suggesties? Of zou u meer willen weten een bepaald onderwerp? Mail dan de redactie van Oncologie Vandaag, inclusief korte toelichting.

U bepaalt welke thema's Oncologie Vandaag belicht

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster