Dr. Michiel van der Heijden

‘Combinaties met immuuntherapie zijn doorbraak bij blaaskanker’

Registreren

  • Sterkte-indicator

Registreren

  • Sterkte-indicator

Actueel

Artikel
' Blaascarcinoom '

‘Combinaties met immuuntherapie zijn doorbraak bij blaaskanker’

Een doorbraak in de behandeling van gemetastaseerde blaaskanker. Zo noemt internist-oncoloog dr. Michiel van der Heijden...

Podcast
' Melanoom '

Zorg voor patiënten met niet-melanoom huidkanker

In deze podcast gaan internist-oncoloog dr. Maureen Aarts, oncologisch chirurg dr. Winan van Houdt en dermatoloog dr....

Artikel
' Blaascarcinoom '

Nieuwe ontwikkelingen in behandeling urotheelcarcinoom

Avelumab is momenteel standaardbehandeling bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom. Het is een eerstelijns...

Artikel
' Congresnieuws '

Studies ondersteunen behandelvoordeel T-DXd bij HER2+-patiënten

Vrouwen met gemetastaseerd, HER2-positief mammacarcinoom die na anti- HER2 gerichte therapie ziekteprogressie vertonen,...

Artikel
' Longcarcinoom '

‘Verwijs patiënten met NTRK-genfusie naar een expertisecentrum’

Doelgerichte behandeling van patiënten met hersenmetastasen en een NTRK-genfusie is nu mogelijk met entrectinib, een middel...

Video
' Longcarcinoom '

Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie bij resectabel NSCLC

De CheckMate 816-studie onderzocht de effectiviteit van drie cycli neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie versus...

Artikel
' Longcarcinoom '

‘De neoadjuvante behandeling kan de chirurgie veranderen’

De fase III-studie CheckMate 816 toonde aan dat neoadjuvante behandeling met nivolumab plus platinum bevattende...

Artikel
' Colorectaal carcinoom '

Grote variatie tussen ziekenhuizen

Een groot deel van alle patiënten met colorectaal carcinoom (CRC) is ouder dan 70 jaar. Desondanks is er nog maar weinig...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Richtlijn: overweeg bij iedere patiënt vooraf mutatieanalyse

Cholangiocarcinoom heeft een slechte prognose. Bijna tachtig procent van de patiënten heeft al een uitgezaaide of lokaal...

Artikel
' Oncologie algemeen '

‘Keuzehulp is hulpmiddel voor patiënt en arts’

Wel of geen behandeling, meer of minder invasief behandelen: er zijn verschillende behandelopties waar patiënten met...

Artikel
' Oncologie algemeen '

‘Ik geloof in het MDO als hart van het oncologisch netwerk’

Het multidisciplinair overleg is de kern van de oncologische netwerken en ooit opgericht om de juiste klinische expertise...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Draaien aan de knoppen van het immuunsysteem

Het blokkeren van het PD(L)1-immuuncheckpoint is een effectieve strategie gebleken in de oncologische therapie. Naast deze...

Longcarcinoom

Artikel
' Longcarcinoom '

Focus op stadium III NSCLC

De positieve resultaten van de CheckMate 816-studie hebben geleid tot een Europese goedkeuring en Nederlandse vergoeding van...

Artikel
' Longcarcinoom '

Goede respons bij jongere, fitte patiënt

Sinds april 2022 is de combinatie van nivolumab, ipilimumab en chemotherapie toegevoegd aan het behandelarsenaal van...

Artikel
' Longcarcinoom '

Pilot baant de weg naar longkankerscreening

In Europa loopt een proefbevolkingsonderzoek naar longkanker. Deze 4-In-The-Lung-Run-studie (4-ITLR) wordt gecoördineerd...

Artikel
' Longcarcinoom '

Niet elke EGFR-mutatie reageert hetzelfde

Tot voor kort was EGFR-gerichte behandeling bij gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom alleen effectief bij de meest...

Artikel
' Longcarcinoom '

Bispecifieke EGFR-remming lijkt aanwinst voor tweede lijn

Na presentatie op het ESMO Congress 2023 zijn twee fase III-studies met het bispecifieke EGFR-MET-antilichaam amivantamab...

Artikel
' Longcarcinoom '

‘Verwijs patiënten met NTRK-genfusie naar een expertisecentrum’

Doelgerichte behandeling van patiënten met hersenmetastasen en een NTRK-genfusie is nu mogelijk met entrectinib, een middel...

Video
' Longcarcinoom '

Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie bij resectabel NSCLC

De CheckMate 816-studie onderzocht de effectiviteit van drie cycli neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie versus...

Artikel
' Longcarcinoom '

‘De neoadjuvante behandeling kan de chirurgie veranderen’

De fase III-studie CheckMate 816 toonde aan dat neoadjuvante behandeling met nivolumab plus platinum bevattende...

Artikel
' Congresnieuws '

Resultaten met advies voor de praktijk

Uit alle studiepresentaties over longcarcinoom tijdens ASCO Annual Meeting 2023 koos longarts dr. Annemarie Becker er zeven...

Artikel
' Longcarcinoom '

‘Er is verschil ontstaan tussen bewezen en vergoede zorg’

Prof. dr. Michel van den Heuvel (Radboudumc) verwacht dat het aantal indicaties voor de behandeling van vroegstadium...

Artikel
' Congresnieuws '

‘Ik wilde een prikkelende boodschap brengen’

Toevoeging van duale immuuntherapie aan de neoadjuvante chemoradiotherapie bij patiënten met een lokaal gevorderd...

Artikel
' Congresnieuws '

Focus op gepersonaliseerde én kosteneffectieve behandelingen

De invloed van luchtverontreiniging op het ontstaan van longkanker blijft intrigeren. Onderzoek op dit gebied en studies die...

Congresnieuws

Artikel
' Congresnieuws '

Neoadjuvante immuuntherapie in de hoofdrol

Voor internist-oncoloog dr. Hilde Jalving is het overduidelijk waar momenteel het meest over gepraat wordt binnen het...

Artikel
' Congresnieuws '

Grote stap in gerichte therapie laaggradig glioom

Bij de behandeling van IDH-gemuteerde laaggradige gliomen is er een doorbraak bereikt. ‘De INDIGO-studie laat overtuigend...

Artikel
' Congresnieuws '

Studies ondersteunen behandelvoordeel T-DXd bij HER2+-patiënten

Vrouwen met gemetastaseerd, HER2-positief mammacarcinoom die na anti- HER2 gerichte therapie ziekteprogressie vertonen,...

Artikel
' Congresnieuws '

Analyses in subgroepen moeten weg wijzen naar biomarkers

Verbetering van de overlevingskans bij tumoren in de bovenste tractus digestivus is maatwerk. De studieuitkomsten die op...

Artikel
' Congresnieuws '

Effectiviteit chemotherapie bij blaascarcinoom te overtreffen

‘Een historisch congres’, noemt internist-oncoloog dr. Michiel van der Heijden het ESMO Congress 2023, als het gaat om...

Artikel
' Congresnieuws '

Neoadjuvante chemotherapie mogelijk nieuwe standaard bij lokaal gevorderd cervixcarcinoom

Belangrijke ontwikkelingen zijn er vooral in de behandeling van het cervixcarcinoom en het endometriumcarcinoom, zo...

Artikel
' Congresnieuws '

‘Effect in de eerste lijn zal veel groter zijn’

De CodeBreak 300-studie bij gemetastaseerde colorectaalkanker schept hoge verwachtingen van een nieuw middel waar echt...

Artikel
' Congresnieuws '

Optimale neoadjuvante behandeling op basis van genprofiel

Minke Lucas presenteerde tijdens ASCO Annual Meeting 2023 een retrospectieve gepoolde analyse van drie Nederlandse studies...

Artikel
' Congresnieuws '

Nieuw middel, rijzende ster

De orale pan-FGFR-remmer erdafitinib lijkt een veelbelovende toevoeging aan het behandellandschap van gemetastaseerd...

Artikel
' Congresnieuws '

Veel lof voor studie naar goed gebruik CDK4/6-remmers

Het onbetwiste hoogtepunt van ASCO Anual Meeting 2023 op het gebied van mammacarcinoom was de SONIA-studie, die tweedelijns...

Artikel
' Congresnieuws '

Resultaten met advies voor de praktijk

Uit alle studiepresentaties over longcarcinoom tijdens ASCO Annual Meeting 2023 koos longarts dr. Annemarie Becker er zeven...

Artikel
' Congresnieuws '

Duale werking biedt perspectief

Het San Antonio Breast Cancer Symposium biedt uitzicht op betekenisvolle vooruitgang in de behandeling van tripelnegatief...

Oncologie Vandaag

Hoe werkt het?

Voor en door oncologisch specialisten in Nederland

Collega-specialisten, experts op hun gebied, brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de klinische oncologie en duiden deze voor de dagelijkse praktijk.

Laatste ontwikkelingen en duiding daarvan

Gericht op uw interessegebied(en)

Selecteer de dossiers van Oncologie Vandaag die aansluiten op uw interessegebied(en). De dossiers van uw voorkeur kunt aangeven in uw persoonlijke profiel.

Dossiers eenvoudig selecteren

Uw suggesties en vragen zijn welkom

Hebt u specfieke inhoudelijke suggesties? Of zou u meer willen weten een bepaald onderwerp? Mail dan de redactie van Oncologie Vandaag, inclusief korte toelichting.

U bepaalt welke thema's Oncologie Vandaag belicht

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster