Dr. Sarah Derks

‘CheckMate 648-studie levert mooie bijdrage aan behandeling’

Registreren

  • Sterkte-indicator

Registreren

  • Sterkte-indicator

Actueel

Artikel
' Oncologie algemeen '

Richtlijn: overweeg bij iedere patiënt vooraf mutatieanalyse

Cholangiocarcinoom heeft een slechte prognose. Bijna tachtig procent van de patiënten heeft al een uitgezaaide of lokaal...

Artikel
' Oncologie algemeen '

‘Keuzehulp is hulpmiddel voor patiënt en arts’

Wel of geen behandeling, meer of minder invasief behandelen: er zijn verschillende behandelopties waar patiënten met...

Artikel
' Oncologie algemeen '

‘Ik geloof in het MDO als hart van het oncologisch netwerk’

Het multidisciplinair overleg is de kern van de oncologische netwerken en ooit opgericht om de juiste klinische expertise...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Draaien aan de knoppen van het immuunsysteem

Het blokkeren van het PD(L)1-immuuncheckpoint is een effectieve strategie gebleken in de oncologische therapie. Naast deze...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Toename kankerpatiënten vraagt om efficiënt behandelen

Vanwege het klinisch succes van immuuntherapie worden steeds meer patiënten hiermee behandeld. Om de betaalbaarheid en...

Artikel
' Oncologie algemeen '

‘Immuuntherapie heeft grote vlucht genomen’

Immuuntherapie met checkpointremmers was het eerst beschikbaar voor patiënten met melanoom. Daarna volgde longkanker. Beide...

Video
' Prostaatcarcinoom '

Dr. Niven Mehra licht studieopzet en -resultaten PROfound toe

In de PROfound-studie werd de effectiviteit onderzocht van olaparib na NHA voor patiënten met gemetastaseerd...

Artikel
' Longcarcinoom '

‘Er is verschil ontstaan tussen bewezen en vergoede zorg’

Prof. dr. Michel van den Heuvel (Radboudumc) verwacht dat het aantal indicaties voor de behandeling van vroegstadium...

Video
' Mammacarcinoom '

Littekens van goud – ervaringen met kanker door de bril van patiënt (moeder) én dochter

Dat kanker littekens nalaat, zowel lichamelijk als geestelijk, dat maken helaas veel mensen mee. Dat deze littekens ook wat...

Artikel
' Mammacarcinoom '

‘Voorschrijfbeleid abemaciclib gebaseerd op positieve ervaringen en studieresultaten: gemakkelijk en ondergewaardeerd’

De prognose van borstkanker is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd door onder andere tijdige diagnostiek en nieuwe...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Pathologie-DNA verbindt kliniek en laboratorium in de moleculaire diagnostiek

De hoeveelheid genmutaties waarop gescreend kan worden neemt jaarlijks toe. Datzelfde geldt voor het aantal targeted...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Heterogene patiëntenpopulaties gebaat bij slimmere studiedesigns

Of een kankerbehandeling aanslaat, kan afhangen van specifieke mutaties in de tumor. Bij het colorectaalcarcinoom houden...

Oncologie algemeen

Artikel
' Oncologie algemeen '

Valkuilen en mogelijkheden bij testen op RET-fusiegenen

Twee recente basket-studies laten zien dat de RET-remmers selpercatinib en pralsetinib effectief zijn als behandeling voor...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Complexe genetische pathologiedata straks beter toegankelijk

Het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) participeren in...

Artikel
' Oncologie algemeen '

‘Huidige klinische ontwikkelingen vragen om nieuwe moleculaire diagnostiek’

Positief studienieuws over nieuwe behandelmogelijkheden en prognostische markers gaan veelal samen met behoefte aan...

Artikel
' Oncologie algemeen '

‘We moeten meteen breed testen’

De systemische behandeling van longcarcinoom verschuift meer en meer naar een eerder moment in het ziekteproces. Ook worden...

Artikel
' Oncologie algemeen '

‘Bij start behandeling moeten we de mutatiestatus weten’

De doelgerichte behandelmogelijkheden voor colorectaal carcinoom nemen toe. Het wordt daarom steeds relevanter om...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Richtlijn: overweeg bij iedere patiënt vooraf mutatieanalyse

Cholangiocarcinoom heeft een slechte prognose. Bijna tachtig procent van de patiënten heeft al een uitgezaaide of lokaal...

Artikel
' Oncologie algemeen '

‘Keuzehulp is hulpmiddel voor patiënt en arts’

Wel of geen behandeling, meer of minder invasief behandelen: er zijn verschillende behandelopties waar patiënten met...

Artikel
' Oncologie algemeen '

‘Ik geloof in het MDO als hart van het oncologisch netwerk’

Het multidisciplinair overleg is de kern van de oncologische netwerken en ooit opgericht om de juiste klinische expertise...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Draaien aan de knoppen van het immuunsysteem

Het blokkeren van het PD(L)1-immuuncheckpoint is een effectieve strategie gebleken in de oncologische therapie. Naast deze...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Toename kankerpatiënten vraagt om efficiënt behandelen

Vanwege het klinisch succes van immuuntherapie worden steeds meer patiënten hiermee behandeld. Om de betaalbaarheid en...

Artikel
' Oncologie algemeen '

‘Immuuntherapie heeft grote vlucht genomen’

Immuuntherapie met checkpointremmers was het eerst beschikbaar voor patiënten met melanoom. Daarna volgde longkanker. Beide...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Pathologie-DNA verbindt kliniek en laboratorium in de moleculaire diagnostiek

De hoeveelheid genmutaties waarop gescreend kan worden neemt jaarlijks toe. Datzelfde geldt voor het aantal targeted...

Oesofaguscarcinoom

Artikel
' Oesofaguscarcinoom '

‘Score op PD-L1-expressie niet altijd eenvoudig’

Immuuntherapie met nivolumab in combinatie met ipilimumab of in combinatie met chemotherapie bij inoperabel gerecidiveerd of...

Artikel
' Oesofaguscarcinoom '

Praktische kanten van behandelkeuzes bij slokdarmcarcinoom

De cieBOM bracht eind 2022 een positief advies uit voor de behandeling van inoperabel, gerecidiveerd of gemetastaseerd...

Artikel
' Oesofaguscarcinoom '

Implementatie combinatiebehandeling: voorwaarden spreken voor zich

De positieve resultaten van de CheckMate 648-studie hebben geleid tot Europese goedkeuring van de eerstelijns...

Artikel
' Oesofaguscarcinoom '

‘Een investering in een kans op levensverlenging’

‘Een mooie toevoeging voor in elk geval een deel van de patiënten met deze ziekte.’ Zo noemt internist-oncoloog dr....

Artikel
' Oesofaguscarcinoom '

‘CheckMate 648-studie levert mooie bijdrage aan behandeling’

Een doorbraak, zo kan de CheckMate 648-studie wel genoemd worden. Want de uitkomsten van de studie laten zien dat de...

Video
' Oesofaguscarcinoom '

Dr. Sarah Derks licht resultaten van CheckMate 648-studie toe

In de CheckMate 648-studie werd de effectiviteit onderzocht van nivolumab-chemotherapie en nivolumab-ipilimumab als...

Artikel
' Oesofaguscarcinoom '

Multimodale behandeling zorgt voor beter resultaat

Het aantal gevallen van oesofaguscarcinoom in Nederland neemt nog ieder jaar toe. Omdat deze mensen zich vaak pas in een...

Artikel
' Oesofaguscarcinoom '

Adjuvant nivolumab bij restziekte na chemoradiatie en resectie verbetert ziektevrije overleving

De CheckMate 577-studie onderzocht het effect van de adjuvante behandeling met nivolumab bij patiënten met...

Artikel
' Oesofaguscarcinoom '

Op weg naar nieuwe standaard die past bij advies commissie BOM

Er zijn vele studies naar systemische behandelingen bij oesofaguscarcinoom aan vooraf gegaan, met telkens negatieve...

Artikel
' Oesofaguscarcinoom '

Regionaal netwerk verbetert behandeling oesofaguscarcinoom

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een regionaal verwijscentrum voor de behandeling van het oesofaguscarcinoom. Alle...

Artikel
' Maagcarcinoom '

Immuuntherapie meest effectief samen met chemotherapie

Diverse voordrachten op ESMO Congress 2021 bevestigen dat er een rol voor immuuntherapie bij maag- en slokdarmcarcinoom...

Video
' Oesofaguscarcinoom '

Resultaten CheckMate 577-studie toegelicht

Internist-oncoloog prof. dr. Hanneke van Laarhoven licht de resultaten van de CheckMate 577-studie toe. In deze studie werd...

Oncologie Vandaag

Hoe werkt het?

Voor en door oncologisch specialisten in Nederland

Collega-specialisten, experts op hun gebied, brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de klinische oncologie en duiden deze voor de dagelijkse praktijk.

Laatste ontwikkelingen en duiding daarvan

Gericht op uw interessegebied(en)

Selecteer de dossiers van Oncologie Vandaag die aansluiten op uw interessegebied(en). De dossiers van uw voorkeur kunt aangeven in uw persoonlijke profiel.

Dossiers eenvoudig selecteren

Uw suggesties en vragen zijn welkom

Hebt u specfieke inhoudelijke suggesties? Of zou u meer willen weten een bepaald onderwerp? Mail dan de redactie van Oncologie Vandaag, inclusief korte toelichting.

U bepaalt welke thema's Oncologie Vandaag belicht

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster