Dr. Daphne Dumoulin

Focus op gepersonaliseerde én kosteneffectieve behandelingen

Registreren

  • Sterkte-indicator

Registreren

  • Sterkte-indicator

Actueel

Artikel
' Oncologie algemeen '

Pathologie-DNA verbindt kliniek en laboratorium in de moleculaire diagnostiek

De hoeveelheid genmutaties waarop gescreend kan worden neemt jaarlijks toe. Datzelfde geldt voor het aantal targeted...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Heterogene patiëntenpopulaties gebaat bij slimmere studiedesigns

Of een kankerbehandeling aanslaat, kan afhangen van specifieke mutaties in de tumor. Bij het colorectaalcarcinoom houden...

Artikel
' Oncologie algemeen '

FOLFOXIRI-B bereikt lang niet altijd de juiste patiënt

Fitte patiënten met gemetastaseerd coloncarcinoom komen al sinds 2017 in aanmerking voor FOLFOXIRI-B, maar in de praktijk...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Vroeg stadium HR+/HER2- borstkankerpatiënten met hoogrisicofactoren gebaat bij abemaciclib

Sommige patiënten met vroegstadium hormoongevoelige borstkanker hebben additionele risicofactoren die leiden tot een...

Video
' Blaascarcinoom '

Dr. Maureen Aarts licht resultaten CheckMate 274-studie toe

In de CheckMate 274-studie werd de effectiviteit onderzocht van adjuvant nivolumab voor patiënten met een hoog risico...

Artikel
' Colorectaal carcinoom '

‘We zullen het idee moeten loslaten dat er voor elke patiënt een richtlijn is’

Evidence based medicine is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat betrouwbaar is omdat de onderzochte groep groot...

Artikel
' Longcarcinoom '

ECLIPSE 5: duale immuuntherapie bij maligne pleuraal mesothelioom

In webinars onder de naam ECLIPSE bespreken deskundigen de laatste ontwikkelingen op oncologisch gebied. Onderdeel hiervan...

Artikel
' Colorectaal carcinoom '

Kwaliteit van leven blijft behouden tijdens behandeling mCRC met trifluridine/tipiracil

Trifluridine/tipiracil (FTD/TPI) kan sinds enkele jaren worden ingezet als laatstelijnsbehandeling bij mensen met...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Pathologie-DNA verbindt kliniek en laboratorium in de moleculaire diagnostiek

De hoeveelheid genmutaties waarop gescreend kan worden neemt jaarlijks toe. Datzelfde geldt voor het aantal targeted...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Rol verpleegkundig specialist niet te onderschatten bij medicatiemanagement

Bij behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom hebben verpleegkundig specialisten een belangrijke rol in de begeleiding...

Artikel
' Melanoom '

Internationale aandacht voor Nederlands registeronderzoek

In de twee presentaties van onderzoek vanuit het Dutch Melanoma Treatment Registry zag internist-oncoloog dr. Karijn...

Artikel
' Longcarcinoom '

Veelbelovende fase II-studies rijp voor vervolg

Longarts dr. Lizza Hendriks heeft tijdens de 2022 ASCO Annual Meeting de studies naar longkanker nauwlettend gevolgd. Naar...

Mammacarcinoom

Artikel
' Mammacarcinoom '

Duale werking biedt perspectief

Het San Antonio Breast Cancer Symposium biedt uitzicht op betekenisvolle vooruitgang in de behandeling van tripelnegatief...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Prominente aandacht voor trastuzumab-deruxtecan

Eén van de plenaire sessies van het San Antonio Breast Cancer Symposium 2022 stond volledig in het teken van studies naar...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Wat te doen na progressie op CDK4/6-remmers?

CDK4/6-remmers hebben inmiddels hun plaats veroverd in de behandeling van gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Nieuwe behandelingen voor vandaag of morgen

Internist-oncoloog dr. Judith Kroep licht vijf presentaties van het San Antonio Breast Cancer Symposium 2022 toe op het...

Artikel
' Mammacarcinoom '

‘Klinisch gebruik biomarker blijft achter’

Begin 2022 werd dr. Marleen Kok door de congresorganisatie van het San Antonio Breast Cancer Symposium 2022 gevraagd om in...

Artikel
' Congresnieuws '

Subgroep patiënten heeft baat bij verlenging anastrozol

Alleen postmenopauzale vrouwen met zowel ER- als PR-positieve tumoren hebben baat bij verlengde behandeling met anastrozol...

Artikel
' Congresnieuws '

Overleving MONARCH-3 nog niet significant

De tweede tussentijdse analyse van de algehele overleving in de fase III-studie MONARCH 3 liet wel een duidelijk langere...

Artikel
' Congresnieuws '

Tumorinfiltrerende lymfocyt biomarker voor anti-PDL1

Patiënten met triple-negatief mammacarcinoom reageren beter op neoadjuvante immuuncheckpointremming als het tumorbiopt...

Artikel
' Mammacarcinoom '

‘Voor borstkankerpatiënt met uitzaaiingen bestaat geen eenduidig zorgpad’

Borstkankervereniging Nederland (BVN) vindt de borstkankerzorg in Nederland over het algemeen goed geregeld, maar ziet zeker...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Geen twijfel aan meerwaarde trastuzumab-deruxtecan in tweede lijn

Trastuzumab-deruxtecan is na trastuzumab-emtansine het tweede antilichaam-geneesmiddelconjugaat dat door de EMA is...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Bloedhersenbarrière niet langer drempel voor behandeling

De bloedhersenbarrière leek lang een belemmering voor systemische behandeling van hersenmetastasen. Onderzoek toont echter...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Aandacht voor de mens achter de patiënt

Als belangenbehartiger van patiënten met uitgezaaide borstkanker zet Ellen Kooijmans zich al bijna vijf jaar in voor een...

Hemato-oncologie

Artikel
' Hemato-oncologie '

‘Patiënten met RRMM hebben een kans hun leven terug te krijgen’

Patiënten met multipel myeloom (MM) die refractair zijn of progressie vertonen tijdens of na drie eerdere behandelingen...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Centrale beoordeling r/r DLBCL-patiënt werpt zijn vruchten af

Sinds 2020 kunnen patiënten met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (r/r DLBCL) in aanmerking komen...

Artikel
' Hemato-oncologie '

‘Via de tumorboard leren we veel  over CAR T-celtherapie’

Om de behandeling voor zoveel mogelijk patiënten beschikbaar te maken en zo snel mogelijk ervaringen met deze behandeling...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Europees platform brengt CAR T-partijen samen

GoCART is een Europees platform voor partijen die betrokken zijn bij CAR T-celtechnologie en therapie. Het platform richt...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Behoefte aan snellere en andere productie van CAR T-cellen

CAR T-celbehandeling is een effectieve therapie, maar heeft als nadeel dat alle controles en de productie en levering van de...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Gunstige effecten bij ALL, maar nog praktische vragen te beantwoorden

CAR T-celtherapie is sinds begin 2019 in Nederland een vergoede behandeloptie voor kinderen en jongvolwassenen met...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Veel ontwikkelingen in eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom

De eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (MM) is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er zijn veel doelgerichte...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Meer behandelopties voor recidief of refractair multipel myeloom

Er zijn de afgelopen jaren meer behandelopties gekomen voor patiënten met refractair multipel myeloom (MM). Enkele daarvan...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Langere en intensievere behandeling voor hoogrisicopatiënten

Uitgangspunt bij hoogrisicopatiënten is langere en intensievere behandeling om MRD-negativiteit te bereiken en te behouden....

Artikel
' Hemato-oncologie '

Zoeken naar finetuning in medicatie ouderen met multipel myeloom

Voor patiënten met multipel myeloom (MM) vanaf 70 jaar, die in principe niet meer in aanmerking komen voor een autologe...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Immuuntherapie bij multipel myeloom wint meer en meer terrein

Toepassen van immuuntherapie bij multipel myeloom (MM) ligt voor de hand. Bij MM is immers sprake van suppressie van het...

Artikel
' Hemato-oncologie '

‘Vaak goede resultaten met tweedelijnsbehandeling’

Bij de meeste patiënten met multipel myeloom keert de ziekte na de eerstelijnsbehandeling vroeg of laat weer terug....

Oncologie Vandaag

Hoe werkt het?

Voor en door oncologisch specialisten in Nederland

Collega-specialisten, experts op hun gebied, brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de klinische oncologie en duiden deze voor de dagelijkse praktijk.

Laatste ontwikkelingen en duiding daarvan

Gericht op uw interessegebied(en)

Selecteer de dossiers van Oncologie Vandaag die aansluiten op uw interessegebied(en). De dossiers van uw voorkeur kunt aangeven in uw persoonlijke profiel.

Dossiers eenvoudig selecteren

Uw suggesties en vragen zijn welkom

Hebt u specfieke inhoudelijke suggesties? Of zou u meer willen weten een bepaald onderwerp? Mail dan de redactie van Oncologie Vandaag, inclusief korte toelichting.

U bepaalt welke thema's Oncologie Vandaag belicht

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster