Dr. Daphne Dumoulin

Focus op gepersonaliseerde én kosteneffectieve behandelingen

Registreren

  • Sterkte-indicator

Registreren

  • Sterkte-indicator

Actueel

Artikel
' Oncologie algemeen '

Pathologie-DNA verbindt kliniek en laboratorium in de moleculaire diagnostiek

De hoeveelheid genmutaties waarop gescreend kan worden neemt jaarlijks toe. Datzelfde geldt voor het aantal targeted...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Heterogene patiëntenpopulaties gebaat bij slimmere studiedesigns

Of een kankerbehandeling aanslaat, kan afhangen van specifieke mutaties in de tumor. Bij het colorectaalcarcinoom houden...

Artikel
' Oncologie algemeen '

FOLFOXIRI-B bereikt lang niet altijd de juiste patiënt

Fitte patiënten met gemetastaseerd coloncarcinoom komen al sinds 2017 in aanmerking voor FOLFOXIRI-B, maar in de praktijk...

Video
' Mammacarcinoom '

Nieuwe behandeloptie voor patiënten met HR+/HER2- borstkanker met een hoog risico op terugkeer van de ziekte in de adjuvante fase van de ziekte.

Videoreeks over de nieuwe behandeloptie voor patiënten met HR+/HER2- borstkanker met een hoog risico op terugkeer van de...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Vroeg stadium HR+/HER2- borstkankerpatiënten met hoogrisicofactoren gebaat bij abemaciclib

Sommige patiënten met vroegstadium hormoongevoelige borstkanker hebben additionele risicofactoren die leiden tot een...

Video
' Blaascarcinoom '

Dr. Maureen Aarts licht resultaten CheckMate 274-studie toe

In de CheckMate 274-studie werd de effectiviteit onderzocht van adjuvant nivolumab voor patiënten met een hoog risico...

Artikel
' Colorectaal carcinoom '

‘We zullen het idee moeten loslaten dat er voor elke patiënt een richtlijn is’

Evidence based medicine is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat betrouwbaar is omdat de onderzochte groep groot...

Artikel
' Longcarcinoom '

ECLIPSE 5: duale immuuntherapie bij maligne pleuraal mesothelioom

In webinars onder de naam ECLIPSE bespreken deskundigen de laatste ontwikkelingen op oncologisch gebied. Onderdeel hiervan...

Artikel
' Colorectaal carcinoom '

Kwaliteit van leven blijft behouden tijdens behandeling mCRC met trifluridine/tipiracil

Trifluridine/tipiracil (FTD/TPI) kan sinds enkele jaren worden ingezet als laatstelijnsbehandeling bij mensen met...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Pathologie-DNA verbindt kliniek en laboratorium in de moleculaire diagnostiek

De hoeveelheid genmutaties waarop gescreend kan worden neemt jaarlijks toe. Datzelfde geldt voor het aantal targeted...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Rol verpleegkundig specialist niet te onderschatten bij medicatiemanagement

Bij behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom hebben verpleegkundig specialisten een belangrijke rol in de begeleiding...

Artikel
' Melanoom '

Internationale aandacht voor Nederlands registeronderzoek

In de twee presentaties van onderzoek vanuit het Dutch Melanoma Treatment Registry zag internist-oncoloog dr. Karijn...

Hemato-oncologie

Artikel
' Hemato-oncologie '

Gunstige effecten bij ALL, maar nog praktische vragen te beantwoorden

CAR T-celtherapie is sinds begin 2019 in Nederland een vergoede behandeloptie voor kinderen en jongvolwassenen met...

Artikel
' Hemato-oncologie '

‘Patiënten met RRMM hebben een kans hun leven terug te krijgen’

Patiënten met multipel myeloom (MM) die refractair zijn of progressie vertonen tijdens of na drie eerdere behandelingen...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Centrale beoordeling r/r DLBCL-patiënt werpt zijn vruchten af

Sinds 2020 kunnen patiënten met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (r/r DLBCL) in aanmerking komen...

Artikel
' Hemato-oncologie '

‘Via de tumorboard leren we veel  over CAR T-celtherapie’

Om de behandeling voor zoveel mogelijk patiënten beschikbaar te maken en zo snel mogelijk ervaringen met deze behandeling...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Europees platform brengt CAR T-partijen samen

GoCART is een Europees platform voor partijen die betrokken zijn bij CAR T-celtechnologie en therapie. Het platform richt...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Behoefte aan snellere en andere productie van CAR T-cellen

CAR T-celbehandeling is een effectieve therapie, maar heeft als nadeel dat alle controles en de productie en levering van de...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Veel ontwikkelingen in eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom

De eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (MM) is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er zijn veel doelgerichte...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Meer behandelopties voor recidief of refractair multipel myeloom

Er zijn de afgelopen jaren meer behandelopties gekomen voor patiënten met refractair multipel myeloom (MM). Enkele daarvan...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Langere en intensievere behandeling voor hoogrisicopatiënten

Uitgangspunt bij hoogrisicopatiënten is langere en intensievere behandeling om MRD-negativiteit te bereiken en te behouden....

Artikel
' Hemato-oncologie '

Zoeken naar finetuning in medicatie ouderen met multipel myeloom

Voor patiënten met multipel myeloom (MM) vanaf 70 jaar, die in principe niet meer in aanmerking komen voor een autologe...

Artikel
' Hemato-oncologie '

Immuuntherapie bij multipel myeloom wint meer en meer terrein

Toepassen van immuuntherapie bij multipel myeloom (MM) ligt voor de hand. Bij MM is immers sprake van suppressie van het...

Artikel
' Hemato-oncologie '

‘Vaak goede resultaten met tweedelijnsbehandeling’

Bij de meeste patiënten met multipel myeloom keert de ziekte na de eerstelijnsbehandeling vroeg of laat weer terug....

Pancreascarcinoom

Artikel
' Pancreascarcinoom '

Keuzehulp helpt patiënt en arts bij gesprek over mogelijkheden

De ontwikkeling van de Deltaplan Alvleesklierkanker keuzehulp is recent afgerond en gelanceerd op 12 november, de...

Artikel
' Pancreascarcinoom '

‘We zijn op zoek gegaan naar wat beter kan’

Real world evidence (RWE) vertelt iets over de voordelen en risico’s van een medische behandeling bij de daadwerkelijke...

Artikel
' Pancreascarcinoom '

‘Thuis ben je minder patiënt dan in het ziekenhuis’

Meer comfort voor de patiënt, meer werkplezier voor de oncologieverpleegkundige, meer vrije bedden voor het ziekenhuis:...

Artikel
' Pancreascarcinoom '

Neoadjuvante chemotherapie bij pancreascarcinoom heeft voorkeur

De Duitse NEONAX-studie suggereert dat bij de behandeling van resectabel pancreascarcinoom perioperatieve chemotherapie de...

Artikel
' Pancreascarcinoom '

‘De Belgische richtlijn voor pancreascarcinoom is breed’

Er is een verschil in eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd pancreascarcinoom tussen Nederland en België. Oncologen in...

Artikel
' Pancreascarcinoom '

‘Alle behandelopties zouden altijd objectief ter sprake moeten komen’

Specialisten en patiëntenvertegenwoordigers van het Deltaplan Alvleesklierkanker werken momenteel aan een keuzehulp voor...

Artikel
' Pancreascarcinoom '

Waar valt winst te behalen bij de behandeling van het pancreascarcinoom?

Ondanks dat er in de afgelopen jaren betere behandelregimes voor het gemetastaseerd pancreascarcinoom zijn gekomen, meer...

Artikel
' Pancreascarcinoom '

Kwaliteit van leven voorspelt overleving pancreascarcinoom

De kwaliteit van leven is mogelijk een voorspeller van de overleving van patiënten met een gemetastaseerd...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Selectie uit overig klinische relevant nieuws van ASCO20 Virtual

Naast het onderzoek naar de behandeling van colorectale tumoren, mammacarcinoom, longcarcinoom en urogenitale tumoren en het...

Artikel
' Pancreascarcinoom '

Preoperatieve behandeling is beter bij pancreascarcinoom

Preoperatieve chemoradiotherapie verbetert de uitkomsten voor patiënten met pancreascarcinoom. Dat is het voorlopige...

Artikel
' Pancreascarcinoom '

Best practices in DPCG-ziekenhuizen

Onlangs is de PACAP-1-studie van start gegaan. De studie heeft als doel de zorg voor patiënten met pancreascarcinoom in...

Artikel
' Pancreascarcinoom '

Mondiale verschillen in behandeling gemetastaseerd pancreascarcinoom

Voor patiënten met gemetastaseerd pancreascarcinoom die fit genoeg zijn voor combinatiechemotherapie adviseert de...

Oncologie Vandaag

Hoe werkt het?

Voor en door oncologisch specialisten in Nederland

Collega-specialisten, experts op hun gebied, brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de klinische oncologie en duiden deze voor de dagelijkse praktijk.

Laatste ontwikkelingen en duiding daarvan

Gericht op uw interessegebied(en)

Selecteer de dossiers van Oncologie Vandaag die aansluiten op uw interessegebied(en). De dossiers van uw voorkeur kunt aangeven in uw persoonlijke profiel.

Dossiers eenvoudig selecteren

Uw suggesties en vragen zijn welkom

Hebt u specfieke inhoudelijke suggesties? Of zou u meer willen weten een bepaald onderwerp? Mail dan de redactie van Oncologie Vandaag, inclusief korte toelichting.

U bepaalt welke thema's Oncologie Vandaag belicht

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster