Dr. Daphne Dumoulin

Focus op gepersonaliseerde én kosteneffectieve behandelingen

Registreren

  • Sterkte-indicator

Registreren

  • Sterkte-indicator

Actueel

Artikel
' Oncologie algemeen '

FOLFOXIRI-B bereikt lang niet altijd de juiste patiënt

Fitte patiënten met gemetastaseerd coloncarcinoom komen al sinds 2017 in aanmerking voor FOLFOXIRI-B, maar in de praktijk...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Vroeg stadium HR+/HER2- borstkankerpatiënten met hoogrisicofactoren gebaat bij abemaciclib

Sommige patiënten met vroegstadium hormoongevoelige borstkanker hebben additionele risicofactoren die leiden tot een...

Video
' Blaascarcinoom '

Dr. Maureen Aarts licht resultaten CheckMate 274-studie toe

In de CheckMate 274-studie werd de effectiviteit onderzocht van adjuvant nivolumab voor patiënten met een hoog risico...

Artikel
' Colorectaal carcinoom '

‘We zullen het idee moeten loslaten dat er voor elke patiënt een richtlijn is’

Evidence based medicine is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat betrouwbaar is omdat de onderzochte groep groot...

Artikel
' Longcarcinoom '

ECLIPSE 5: duale immuuntherapie bij maligne pleuraal mesothelioom

In webinars onder de naam ECLIPSE bespreken deskundigen de laatste ontwikkelingen op oncologisch gebied. Onderdeel hiervan...

Artikel
' Colorectaal carcinoom '

Kwaliteit van leven blijft behouden tijdens behandeling mCRC met trifluridine/tipiracil

Trifluridine/tipiracil (FTD/TPI) kan sinds enkele jaren worden ingezet als laatstelijnsbehandeling bij mensen met...

Artikel
' Oncologie algemeen '

Pathologie-DNA verbindt kliniek en laboratorium in de moleculaire diagnostiek

De hoeveelheid genmutaties waarop gescreend kan worden neemt jaarlijks toe. Datzelfde geldt voor het aantal targeted...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Rol verpleegkundig specialist niet te onderschatten bij medicatiemanagement

Bij behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom hebben verpleegkundig specialisten een belangrijke rol in de begeleiding...

Video
' Mammacarcinoom '

Nieuwe behandeloptie voor patiënten met HR+/HER2- borstkanker met een hoog risico op terugkeer van de ziekte in de adjuvante fase van de ziekte.

Videoreeks over de nieuwe behandeloptie voor patiënten met HR+/HER2- borstkanker met een hoog risico op terugkeer van de...

Artikel
' Melanoom '

Internationale aandacht voor Nederlands registeronderzoek

In de twee presentaties van onderzoek vanuit het Dutch Melanoma Treatment Registry zag internist-oncoloog dr. Karijn...

Artikel
' Longcarcinoom '

Veelbelovende fase II-studies rijp voor vervolg

Longarts dr. Lizza Hendriks heeft tijdens de 2022 ASCO Annual Meeting de studies naar longkanker nauwlettend gevolgd. Naar...

Artikel
' Blaascarcinoom '

Meer perspectief voor vroeg stadium blaaskanker

Onderzoekspresentaties op het gebied van urotheelkanker boden hier en daar uitzicht op verbetering, met name bij de vroege...

Mammacarcinoom

Artikel
' Congresnieuws '

Subgroep patiënten heeft baat bij verlenging anastrozol

Alleen postmenopauzale vrouwen met zowel ER- als PR-positieve tumoren hebben baat bij verlengde behandeling met anastrozol...

Artikel
' Congresnieuws '

Overleving MONARCH-3 nog niet significant

De tweede tussentijdse analyse van de algehele overleving in de fase III-studie MONARCH 3 liet wel een duidelijk langere...

Artikel
' Congresnieuws '

Tumorinfiltrerende lymfocyt biomarker voor anti-PDL1

Patiënten met triple-negatief mammacarcinoom reageren beter op neoadjuvante immuuncheckpointremming als het tumorbiopt...

Artikel
' Mammacarcinoom '

‘Voor borstkankerpatiënt met uitzaaiingen bestaat geen eenduidig zorgpad’

Borstkankervereniging Nederland (BVN) vindt de borstkankerzorg in Nederland over het algemeen goed geregeld, maar ziet zeker...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Geen twijfel aan meerwaarde trastuzumab-deruxtecan in tweede lijn

Trastuzumab-deruxtecan is na trastuzumab-emtansine het tweede antilichaam-geneesmiddelconjugaat dat door de EMA is...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Bloedhersenbarrière niet langer drempel voor behandeling

De bloedhersenbarrière leek lang een belemmering voor systemische behandeling van hersenmetastasen. Onderzoek toont echter...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Aandacht voor de mens achter de patiënt

Als belangenbehartiger van patiënten met uitgezaaide borstkanker zet Ellen Kooijmans zich al bijna vijf jaar in voor een...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Vroeg stadium HR+/HER2- borstkankerpatiënten met hoogrisicofactoren gebaat bij abemaciclib

Sommige patiënten met vroegstadium hormoongevoelige borstkanker hebben additionele risicofactoren die leiden tot een...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Rol verpleegkundig specialist niet te onderschatten bij medicatiemanagement

Bij behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom hebben verpleegkundig specialisten een belangrijke rol in de begeleiding...

Video
' Mammacarcinoom '

Nieuwe behandeloptie voor patiënten met HR+/HER2- borstkanker met een hoog risico op terugkeer van de ziekte in de adjuvante fase van de ziekte.

Videoreeks over de nieuwe behandeloptie voor patiënten met HR+/HER2- borstkanker met een hoog risico op terugkeer van de...

Artikel
' Mammacarcinoom '

Hoge verwachting van antilichaam-geneesmiddelconjugaat

Antilichaam-geneesmiddelconjugaten waren tijdens 2022 ASCO Annual Meeting een belangrijk thema, zag internist-oncoloog dr....

Artikel
' Mammacarcinoom '

Betere vooruitzichten voor patiënten met gemetastaseerde ziekte

Op het ESMO Congress 2021 was internist-oncoloog prof. dr. Gabe Sonke het meest onder de indruk van de resultaten met...

Moleculaire oncologie

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Recidief en metastase testen op fusiegenen

Alle patiënten met een solide kanker die een incurabel recidief of metastasen ontwikkelen, zouden getest moeten worden op...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Geleide introductie versnelt beschikbaarheid nieuwe behandeling

Snellere, gecontroleerde en gecoördineerde beschikbaarheid van veelbelovende medicatie die nog niet in het basispakket zit:...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Breed testen en anticiperen op nieuwe behandelmogelijkheden

De moleculaire diagnostiek bij longcarcinoom is vergeleken met andere kankersoorten het verst gevorderd: er is een groot en...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Doelgerichte therapie aanjager voor onderzoek met genpanels

DNA-mutaties worden steeds belangrijker als biomarker voor de diagnose en behandeling van subtypen van tumoren. Zij kunnen...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Behoefte aan overzicht noodzakelijke genetische testen is groot

De nieuw opgerichte Commissie ter Beoordeling van Oncologische Diagnostiek zal vanaf begin volgend jaar adviezen uitbrengen...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Moleculaire diagnostiek volop in beweging

De keuze van oncologische medicamenteuze therapieën berust in toenemende mate op resultaten van predictieve moleculaire...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Onderzoekers brengen respons checkpointremmers in kaart

Tumoren met klonale mutaties, mutaties door UV-schade en roken, en tumoren met een verhoogde CXCL9- en CXCL13-expressie,...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Opmars moleculaire oncologie bij impasse immuuntherapie

ASCO20 Virtual wijdde twee sessies aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Dr. Martijn Lolkema woonde beide sessies...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Celvrij DNA-onderzoek nog niet klaar voor kliniek

Meerdere tijdens de AACR Virtual Annual Meeting 2020 gepresenteerde studies laten zien dat bloedonderzoek mogelijk bruikbaar...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Studies geven antwoord en roepen nieuwe vragen op

Op AACR Virtual Annual Meeting 2020 zijn veel studies met doelgerichte therapie gepresenteerd. De onderwerpen waren divers....

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Visie op introductie whole genome sequencing in de klinische praktijk

Bij moleculaire diagnostiek van kanker geeft gebruik van whole genome sequencing (WGS) in plaats van genpanels een veel...

Artikel
' Moleculaire oncologie '

Genexpressietesten zijn zinvol voor prognose en predictie

Om de prognose en behandelopties bij kanker te bepalen zijn genexpressietesten en DNA-mutatieanalyses in te zetten. In...

Oncologie Vandaag

Hoe werkt het?

Voor en door oncologisch specialisten in Nederland

Collega-specialisten, experts op hun gebied, brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de klinische oncologie en duiden deze voor de dagelijkse praktijk.

Laatste ontwikkelingen en duiding daarvan

Gericht op uw interessegebied(en)

Selecteer de dossiers van Oncologie Vandaag die aansluiten op uw interessegebied(en). De dossiers van uw voorkeur kunt aangeven in uw persoonlijke profiel.

Dossiers eenvoudig selecteren

Uw suggesties en vragen zijn welkom

Hebt u specfieke inhoudelijke suggesties? Of zou u meer willen weten een bepaald onderwerp? Mail dan de redactie van Oncologie Vandaag, inclusief korte toelichting.

U bepaalt welke thema's Oncologie Vandaag belicht

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster