Heterogene patiëntenpopulaties gebaat bij slimmere studiedesigns

Of een kankerbehandeling aanslaat, kan afhangen van specifieke mutaties in de tumor. Bij het colorectaalcarcinoom houden klinische trials nog niet altijd rekening met deze genetische verschillen tussen patiënten. Adaptieve studiedesigns kunnen dit wel, en zijn daarom in opkomst ten koste van de klassieke gerandomiseerde trials.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster