Gefundeerde beslissingen bij oudere mCRC-patiënt

Een multidisciplinair team van 6 oncologisch specialisten werkt mee aan de inhoud van een e-learning over de behandeling van oudere patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC). De e-learning, die dit voorjaar beschikbaar komt, is opgezet als multidisciplinair overleg (MDO) en geeft handvatten voor denkstappen om gefundeerde beslissingen over de behandeling te maken. 

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster