Maximaal resultaat van Y-90 SIRT door optimale patiëntenselectie

Patiënten met irresectabel hepatocellulair carcinoom (HCC) of irresectabele metastasen van colorectaal carcinoom (CRC) komen in Nederland in aanmerking voor selectieve inwendige radiotherapie met yttrium-90 (Y-90 SIRT). Deze minimaal-invasieve behandeling is levensverlengend en kan zowel HCC-patiënten als patiënten met gemetastaseerd CRC een kans bieden om alsnog te worden geopereerd. Hoe minder ver de ziekte is gevorderd, hoe groter de kans op chirurgie. Het is daarom van belang om deze patiënten in een multidisciplinair overleg te bespreken en ze tijdig te verwijzen naar één van de expertisecentra voor Y-90 SIRT.

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster