Omgaan met kwetsbaarheid van oudere CRC-patiënt

De gemiddelde leeftijd van patiënten bij diagnose van colorectaal carcinoom (CRC) is 69 jaar, een derde is ouder dan 75 jaar. Een groot deel van de oudere CRC-patiënten wordt beoordeeld als kwetsbaar. Hoe kan de behandelaar de kwetsbaarheid meewegen in de behandelkeuzes voor deze patiënten? ‘Met iedere patiënt moeten we in gesprek gaan over de meest passende behandeling’, stelt dr. Kathelijn Versteeg, medisch oncoloog en internist ouderengeneeskunde in Amsterdam UMC.

Jeroen van Kooten Fotografie

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster