Derde CDK4/6-remmer beschikbaar in Nederland

Recentelijk heeft de EMA de CDK4/6-remmer abemaciclib toegelaten tot de markt voor eerstelijns of tweedelijns behandeling van vrouwen met gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom.1 De NVMO-commissie BOM bracht aansluitend op basis van de resultaten van respectievelijk de MONARCH 2-studie en MONARCH 3-studie een positief advies uit voor (combinatietherapie met) abemaciclib voor deze indicaties.2-4 Prof. dr. Patrick Neven, een van de hoofdonderzoekers van MONARCH 2, geeft een toelichting.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster