Meer ruimte voor gezamenlijke afweging

De richtlijn Mammacarcinoom is recent herzien.1 Internist-oncologen dr. Carolien Smorenburg (Antoni van Leeuwenhoek, voorzitter van de richtlijnwerkgroep) en dr. Ester Siemerink (ZGT Hengelo/Almelo) vertellen over de belangrijkste veranderingen.

Beeld: ZGT

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster