Seksualiteit en intimiteit verdienen meer aandacht in de spreekkamer

Een flink deel van de (ex-)mammacarcinoompatiënten kampt na de behandeling met problemen rond seksualiteit en intimiteit. Deze problemen krijgen echter niet of nauwelijks aandacht in de spreekkamer, waardoor seksuele revalidatie vaak achterwege blijft. Daniela Hahn, psycholoog-onderzoeker en seksuoloog in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, vertelt welke seksuele problemen (ex-)mammacarcinoompatiënten ervaren en op welke wijze zorgverleners hen daarbij kunnen helpen.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster