‘COWBOY moet patiënten geschikt maken voor immuuntherapie’

Immuuntherapie leidt bij een (klein) deel van de patiënten met gemetastaseerd melanoom stadium IIIC/IV tot een langdurige progressie vrije overleving, maar niet alle patiënten komen in aanmerking voor immunotherapie als eerstelijnsbehandeling. De Nederlandse WIN-O COWBOY-studie heeft als doel na te gaan of een kortdurende inductie behandeling met vemurafenib plus cobimetinib het percentage patiënten dat zo’n langdurige respons op immuuntherapie heeft kan vergroten.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster