Pleidooi voor geïndividualiseerde benadering

De richtlijn voor cutaan plaveiselcelcarcinoom in het hoofd/halsgebied besteedt vrijwel geen aandacht aan de rol van leeftijd en kwetsbaarheid in diagnostiek en behandeling. Dr. Alet Leus ging daar in haar promotieonderzoek wel op in. Zij vond aanknopingspunten voor een meer geïndividualiseerde benadering van deze patiënten.

Beeld: A. Leus

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster