Nieuwe bijwerkingen bij nieuwe therapieën

De nieuwe therapieën die de afgelopen jaren beschikbaar zijn gekomen tegen niercelcarcinoom (RCC) kennen ook nieuwe bijwerkingen. Van TK-remmers zijn de bijwerkingen al goed bekend en beheersbaar, met immunotherapie wordt momenteel ervaring opgebouwd. In bijwerkingenmanagement is een belangrijke rol weggelegd voor de verpleegkundig specialist.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster