CARD-studie verandert klinische praktijk

De CARD-studie vergeleek bij patiënten met een gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) twee derdelijns behandelingen: cabazitaxel chemotherapie of een tweede androgeenreceptorblokker na progressie op een eerste. De uitkomst was dat patiënten meer baat hebben bij chemotherapie dan bij een tweede androgeenreceptorblokker. Internist-oncologen Hans Westgeest en prof. dr. Ronald de Wit en oncologisch uroloog dr. Inge van Oort geven hun visie op wat dit voor de klinische praktijk betekent.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster