Sponsorpagina Daiichi-Sankyo

Artikel
'Mammacarcinoom'

Beperkte implementatie nieuwe therapieën mammacarcinoom leidt mogelijk tot minder overlevingswinst

Sinds 2007 wordt de behandeling en het resultaat ervan bij patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom in ziekenhuizen in...

Artikel
'Mammacarcinoom'

Diagnostiek en betekenis van HER2-low mammacarcinoom

Een mammacarcinoom werd tot voor kort geclassificeerd als HER2-positief of HER2-negatief. Recent is daar een derde variant...

Artikel
'Mammacarcinoom'

Ontwikkelingen HER2-gerichte therapie nog niet ten einde

Onderzoeken met de nieuwe HER2-gerichte behandelingen trastuzumab-deruxtecan (T-DXd) en tucatinib blijven indrukwekkende...

Artikel
'Mammacarcinoom'

Aanbeveling farmacotherapie sneller doorvoeren in richtlijn

De adviezen van de commissie BOM volgen de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van nieuwe oncolytica op de voet....

Artikel
'Mammacarcinoom'

Effect CDK4/6-remmers op voorkomen metastasering blijft onduidelijk

Bij mammacarcinoom in een vroeg stadium blijft nog onduidelijk of CDK4/6-remmers ook op de langere termijn metastasering...

Artikel
'Mammacarcinoom'

Forse vooruitgang verwacht met nieuwe middelen

Actuele resultaten van klinische studies met nieuwe medicijnen voor HER2-positief mammacarcinoom versterken de aanwijzingen...

Meer artikelen laden
Deze content wordt u aangeboden door

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster