Sponsorpagina Pfizer

Artikel
'Niercelcarcinoom'

Veel behandelopties maken kiezen lastig

Bij de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom kunnen artsen kiezen voor dubbele...

Artikel
'Niercelcarcinoom'

Vroeg melden en snel ingrijpen

Als bij combinatiebehandelingen met immuuntherapie bijwerkingen optreden, dan is het van belang uit te zoeken welk medicijn...

Artikel
'Niercelcarcinoom'

Goed geïnformeerde patiënt denkt beter mee

Patiënten worden steeds meer betrokken bij de zorg voor nierkanker. Met een keuzehulp kunnen ze straks meedenken en...

Artikel
'Niercelcarcinoom'

Automatisch zoeken in EPD versnelt klinisch praktijkonderzoek

Elektronische patiëntendossiers bevatten een bron aan gegevens over het effect van behandelingen in de klinische praktijk....

Artikel
'Blaascarcinoom'

Richtlijnen rijp voor aanpassing door drie beproefde behandelingen

Twee studies met hormoontherapie bij prostaatcarcinoom en een studie naar neoadjuvante behandeling van invasief...

Artikel
'Cervixcarcinoom'

Nieuwe eerstelijnsbehandeling voor gevorderd cervixcarcinoom

De resultaten van de KEYNOTE-826-studie leiden hoogstwaarschijnlijk tot aanpassing van de standaardbehandeling van vrouwen...

Meer artikelen laden
Deze content wordt u aangeboden door

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster