Dr. Sarah Derks licht resultaten van CheckMate 648-studie toe

In de CheckMate 648-studie werd de effectiviteit onderzocht van nivolumab-chemotherapie en nivolumab-ipilimumab als eerstelijns combinatiebehandeling voor patiënten met een gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus. De CheckMate 648-onderzoekers publiceerden de resultaten in The New England Journal of Medicine. Dr. Sarah Derks noemt CheckMate 648 een van de meest interessante studies bij deze indicatie van de afgelopen jaren.

Op de EMA-website staan samenvattingen van de productkenmerken van ipilimumab en nivolumab.

Gecombineerde CTLA-4- en PD-1-remming bij gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom

In deze video gaat longarts dr. Jeroen Hiltermann in op de kankerimmuuncyclus, de rationale om CTLA-4- en PD-1-remming te combineren, de resultaten van de CheckMate 9LA-studie, relevante subgroepen en voorschrijfmogelijkheden bij niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

In de CheckMate 9LA-studie werd de effectiviteit onderzocht van nivolumab plus ipilimumab gecombineerd met twee cycli platinabevattende chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met NSCLC zonder sensibiliserende EGFR-mutatie of ALK-translocatie. De CheckMate 9LA-onderzoekers publiceerden de resultaten onder meer in ESMO Open.

Op de EMA-website staan de samenvattingen van de productkenmerken van respectievelijk ipilimumab en nivolumab.

Dikkedarmkanker Keuzehulp geactualiseerd

De herziene Nederlandse richtlijn voor colorectaal carcinoom, data uit gebruikersonderzoek en nieuwe inzichten resulteerden in een vernieuwde versie van de Dikkedarmkanker Keuzehulp.

Prof. dr. Miriam Koopman (UMC Utrecht) en dr. Liselot Valkenburg-van Iersel (Maastricht UMC+) zijn nauw betrokken bij het ontwikkelen en updaten van de keuzehulp. De twee internist-oncologen leggen in deze video uit op welke wijze de keuzehulp de specialist en patiënt op gestructureerde wijze ondersteunt bij het komen tot een gezamenlijk besluit en tijdswinst bij vervolgconsulten kan opleveren.

Ervaringsdeskundige Louise Steinhart-de Jong bevestigt dat de keuzehulp patiënten houvast en overzicht in een onzekere tijd biedt en hen de regie terug kan geven.

Verder zet arts-onderzoeker Sietske van Nassau (UMC Utrecht) – die ook betrokken is bij de ontwikkeling van de keuzehulp, de implementatie begeleidt en gebruikersonderzoek doet – de belangrijkste onderdelen van de keuzehulp uiteen.

Tot slot belicht Regina The van ZorgKeuzeLab de rapportagefunctie van de keuzehulp en aandachtspunten voor implementatie.

De vernieuwde Dikkedarmkanker Keuzehulp is ontwikkeld door medisch experts, Stichting Darmkanker en ZorgKeuzeLab. De keuzehulp is financieel mede mogelijk gemaakt door de Maag Lever Darm Stichting en particuliere donaties vanuit Stichting Vrienden van het UMC Utrecht.

Genetische karakterisering bij prostaatcarcinoom

Bij zo’n 30 procent van de patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) is er sprake van bepaalde genmutaties. De PROfound-studie toonde aan dat behandeling van mCRPC-patiënten met BRCA1/2-gemuteerde tumoren met olaparib tot een significant langere overleving leidde. Drie specialisten gaan in op de betekenis hiervan voor de dagelijkse praktijk van internist-oncologen, urologen en klinisch genetici.

De specialisten

 • Prof. dr. Marjolijn Ligtenberg, laboratoriumspecialist klinische genetica en klinisch moleculair bioloog in de pathologie, hoogleraar Moleculaire tumorgenetica, Radboudumc, Nijmegen
 • Em. prof. dr. Susanne Osanto, internist-oncoloog, emeritus hoogleraar Oncologie, LUMC, Leiden
 • Dr. Peter-Paul Willemse, oncologisch uroloog, UMC Utrecht

Onderwerpen

 • Op welk materiaal wordt getest?
 • Wie initieert de behandeling?
 • Wat kun je met eerdere kennis?
 • Wat is de impact van deze kennis?

Ga voor een samenvatting van de productkenmerken van olaparib naar de EMA-website.

Welke CDK4/6-remmer past bij welke patiënt?

Niet alle patiënten zijn hetzelfde. Niet alle CDK4/6-remmers zijn hetzelfde.

Highlights LBCTALKS - september 2021: Factors to consider for improving patient adherence

4x per jaar organiseert Eli Lilly online lezingen met internationale experts op het gebied van de behandeling van borstkanker. Dit Lilly Breast Cancer (LBC) Talks Journal behandelt steeds de highlights van de laatste lezing. Tijdens de laatste lezing van 30 september jl. waren twee bekende sprekers aan het woord, waaronder prof. dr. Patrick Neven (BE).

Prof. dr. Patrick Neven besprak hoe therapy adherance verbeterd kan worden bij patiënten met St IV borstkanker. Hij legt uit welke praktische informatie hij en zijn team in Leuven meegeven aan hun patiënten die met Verzenios (abemaciclib) starten om de kans op een succesvolle behandeling zo groot mogelijk te maken. Zijn verhaal biedt nuttige handvatten om de behandeluitkomsten voor patiënten te verbeteren.

Highlights LBCTALKS - september 2021: Optimizing Endocrine Therapy For Virulent ER+ Metastatic Breast Cancer

4x per jaar organiseert Eli Lilly online lezingen met internationale experts op het gebied van de behandeling van borstkanker. Dit Lilly Breast Cancer (LBC) Talks Journal behandelt steeds de highlights van de laatste lezing. Tijdens de laatste lezing van 30 september jl. waren twee bekende sprekers aan het woord, waaronder dr. Joyce O'Shaughnessy (USA).

Dr. Joyce O'Shaughnessy besprak haar visie op het optimaliseren van de endocriene behandeling bij uitgezaaide (HR+) borstkanker en focuste op de moeilijk te behandelen patiënten met endocriene resistentie en de effectiviteit van de verschillende CDK4/6 remmers bij deze patiëntengroep. Haar verhaal biedt nuttige handvatten om de behandeluitkomsten voor patiënten te verbeteren

Resultaten CheckMate 649-studie toegelicht

Internist-oncoloog prof. dr. Hanneke van Laarhoven licht de resultaten van de CheckMate 649-studie toe. In deze studie werd de effectiviteit onderzocht van nivolumab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling van patiënten met een gemetastaseerd maagcarcinoom, een carcinoom van de gastro-oesofageale overgang of een adenocarcinoom van de oesofagus. De CheckMate 649-onderzoekers publiceerden de resultaten recentelijk in The Lancet.

Ga voor een samenvatting van de productkenmerken van nivolumab naar de EMA-website.

Resultaten CheckMate 577-studie toegelicht

Internist-oncoloog prof. dr. Hanneke van Laarhoven licht de resultaten van de CheckMate 577-studie toe. In deze studie werd de effectiviteit onderzocht van adjuvant nivolumab bij patiënten met een carcinoom van de oesofagus of gastro-oesofageale overgang die eerder een voorbehandeling met chemotherapie, radiotherapie gevolgd door een resectie hadden ondergaan. De CheckMate 577-onderzoekers publiceerden de resultaten recentelijk in The New England Journal of Medicine.

Ga voor een samenvatting van de productkenmerken van nivolumab naar de EMA-website.

Bewegings- en leefstijlinterventies bij prostaatcarcinoom

Hoe zinvol zijn bewegings- en leefstijlinterventies bij mannen met gemetastaseerd prostaatcarcinoom? Aan de hand van zeven prikkelende stellingen geven vier specialisten ieder vanuit hun eigen vakgebied hun visie op dit vraagstuk.

De specialisten

 • Dr. Pieter van den Berg, internist-oncoloog
 • Prof. dr. Anne May, epidemioloog en bewegingswetenschapper
 • Dr. Joep van Roermund, uroloog
 • Dr. Martijn Stuiver, epidemioloog en fysiotherapeut

De stellingen

 1. Bewegen is de verantwoordelijkheid van de prostaatcarcinoompatiënt zelf, niet van het behandelteam.
 2. Bewegen is voor iedereen belangrijk maar patiënten met prostaatkanker kunnen niet bewegen en hebben geen motivatie.
 3. Intensief sporten is niet verstandig voor patiënten met prostaatkanker.
 4. Bespreken van bewegen en leefstijl is niet de taak van de oncoloog maar van anderen in het behandelteam.
 5. Elke patiënt met prostaatkanker moet, als onderdeel van de behandeling, verplicht naar de fysiotherapeut.
 6. Aandacht voor bewegen en leefstijl moet zo snel mogelijk vertaald worden in een specifieke richtlijn voor gemetastaseerd prostaatcarcinoom.
 7. Over het effect van voeding bij prostaatkanker is geen wetenschappelijk bewijs dus adviezen over voeding zijn niet zinvol.

Registreren


 • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster