Resultaten CheckMate 577-studie toegelicht

Internist-oncoloog prof. dr. Hanneke van Laarhoven licht de resultaten van de CheckMate 577-studie toe. In deze studie werd de effectiviteit onderzocht van adjuvant nivolumab bij patiënten met een carcinoom van de oesofagus of gastro-oesofageale overgang die eerder een voorbehandeling met chemotherapie, radiotherapie gevolgd door een resectie hadden ondergaan. De CheckMate 577-onderzoekers publiceerden de resultaten recentelijk in The New England Journal of Medicine.

Ga voor een samenvatting van de productkenmerken van nivolumab naar de EMA-website.

Bewegings- en leefstijlinterventies bij prostaatcarcinoom

Hoe zinvol zijn bewegings- en leefstijlinterventies bij mannen met gemetastaseerd prostaatcarcinoom? Aan de hand van zeven prikkelende stellingen geven vier specialisten ieder vanuit hun eigen vakgebied hun visie op dit vraagstuk.

De specialisten

 • Dr. Pieter van den Berg, internist-oncoloog
 • Prof. dr. Anne May, epidemioloog en bewegingswetenschapper
 • Dr. Joep van Roermund, uroloog
 • Dr. Martijn Stuiver, epidemioloog en fysiotherapeut

De stellingen

 1. Bewegen is de verantwoordelijkheid van de prostaatcarcinoompatiënt zelf, niet van het behandelteam.
 2. Bewegen is voor iedereen belangrijk maar patiënten met prostaatkanker kunnen niet bewegen en hebben geen motivatie.
 3. Intensief sporten is niet verstandig voor patiënten met prostaatkanker.
 4. Bespreken van bewegen en leefstijl is niet de taak van de oncoloog maar van anderen in het behandelteam.
 5. Elke patiënt met prostaatkanker moet, als onderdeel van de behandeling, verplicht naar de fysiotherapeut.
 6. Aandacht voor bewegen en leefstijl moet zo snel mogelijk vertaald worden in een specifieke richtlijn voor gemetastaseerd prostaatcarcinoom.
 7. Over het effect van voeding bij prostaatkanker is geen wetenschappelijk bewijs dus adviezen over voeding zijn niet zinvol.

Nieuwe ontwikkelingen bij colorectaal carcinoom

Deze video is een verslag van een webinar met drie presentaties van respectievelijk prof. dr. Iris Nagtegaal, dr. Jeanine Roodhart en dr. Remond Fijneman over nieuwe ontwikkelingen bij colorectaal carcinoom (CRC) en de directe implicaties voor de praktijk van nu.

 1. Het testen van biomarkers bij CRC: van 'nee mits' naar 'ja tenzij'!
  Prof. dr. Iris Nagtegaal, patholoog, Radboudumc 
 2. Klinische implicaties biomarkers bij CRC
  Dr. Jeanine Roodhart, internist-oncoloog, UMC Utrecht
 3. Liquid biomarkers: wat kunnen we er nu al mee?
  Dr. Remond Fijneman, hoofdonderzoeker AvL

Hieronder staat een beknopte uitleg van de drie handige opties in het videomenu: ondertiteling, afspeelsnelheid en keuze van hoofdstukken (presentaties, conclusie en vragen).

Hebben dosisaanpassingen, t.g.v. bijwerkingen, invloed op de progressievrije overleving?

Als u patiënten met gevorderde borstkanker behandelt met CDK4/6-remmers, dan is het belangrijk dat eventuele bijwerkingen goed hanteerbaar zijn.

De meest voorkomende bijwerking van Verzenios (abemaciclib), laaggradige diarree, is kortdurend en goed hanteerbaar.

Eventuele aanpassingen in dosering door bijwerkingen hebben geen effect op de progressievrije overleving.

Ook benieuwd hoe men hier in de praktijk mee omgaat?

Internist-oncoloog dr. Danny Houtsma vertelt u hier meer over aan de hand van het reviewartikel van Rugo et al. (2021).

Stelling 1: Uitstel van chemotherapie geeft winst in QoL

Zoals u weet wordt chemotherapie door patiënten vaak als zeer vervelend ervaren. Een belangrijk behandeldoel bij patiënten met HR+,HER2- MBC is het uitstellen van chemotherapie en daarmee de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren.1,2,3

Ook benieuwd hoe CDK4/6-remmers hierbij kunnen helpen?2

In ca. 1 minuut vertelt internist-oncoloog prof. dr. Tjan-Heijnen u hier meer over.

Uit de MONARCH 2-studie blijk dat Verzenios (abemaciclib) de chemotherapie met mediaan 28 maanden kan uitstellen.3

Stelling 2: Met een 3e andere CDK4/6-remmer kan ik mijn behandeling op maat maken

Zoals u weet zijn er momenteel drie verschillende CDK4/6-remmers beschikbaar voor de behandeling van HR+, HER2-MBC.1,2,3

Dit biedt u de mogelijkheid om een behandeling op maat aan te bieden op basis van patiënten en/of ziektekenmerken.7,8

Ook benieuwd hoe de verschillen tussen de CDK4/6-remmers u kunnen helpen bij het maken van de best passende behandelkeuze voor uw patiënt?8,9

In ca. 1 minuut vertelt internist-oncoloog prof. dr. Tjan-Heijnen u hier meer over.

Abemaciclib heeft effect laten zien bij alle onderzochte subgroepen, maar lijkt grotere behandeleffecten te laten zien bij patiënten met ongunstige prognostische kenmerken t.o.v. hormonale therapie alleen.1,5,6,7

Stelling 3: Voor sommige patiënten kan het een uitkomst zijn om continue te kunnen doseren

Zoals u weet zijn er momenteel drie verschillende CDK4/6-remmers beschikbaar voor de behandeling van HR+, HER2-MBC.1,2,3

Voor sommige patiënten kan het lastig zijn om een doseringsschema adequaat te volgen. We begrijpen dat u zich hier misschien zorgen over maakt. Abemaciclib biedt u de mogelijkheid om te doseren zonder stopweek.*1

Benieuwd naar wat dit betekent voor uw patiënt? In ca. 1 minuut vertelt internist-oncoloog prof. dr. Tjan-Heijnen u hier meer over.

*In verband met bijwerkingen kan het zijn dat de dosering aangepast dient te worden.

Stelling 4: Het bijwerkingenprofiel kan mij helpen om een specifieke CDK4/6-remmer te kiezen

Zoals u weet zijn er momenteel meerdere CDK4/6-remmers beschikbaar voor de behandeling van HR+, HER2- MBC.1,2,3

Hoe kiest u de meest passende CDK4/6-remmer voor uw patiënt? Naast effectiviteit kan ook het bijwerkingenprofiel u helpen met het maken van een behandelkeuze.

In ca. 1 minuut vertelt internist-oncoloog prof. dr. Tjan-Heijnen u hier meer over.

De bijwerkingen van Verzenios (abemaciclib) zijn voorspelbaar en zelden een reden om te stoppen.1,4,5

De incidentie van diarree bij Verzenios (abemaciclib) is het hoogst in de eerste cycli en neemt daarna af. Daarnaast was de diarree kortdurend en goed hanteerbaar.1,6,7

Stelling 5: Er zijn aanwijzingen dat Verzenios (abemaciclib) het ook goed doet bij patiënten met meer ongunstige prognostische kenmerken

Zoals u weet zijn er momenteel meerdere CDK4/6-remmers beschikbaar voor de behandeling van HR+, HER2-MBC.1,2,3

Hoe kiest u de meest geschikte CKD4/6-remmer voor uw patiënt? De patiëntkenmerken en agressiviteit van de ziekte kunnen u helpen bij het maken van deze keuze.

Abemaciclib heeft effect laten zien bij alle onderzochte subgroepen, maar lijkt grotere behandeleffecten te laten zien bij patiënten met ongunstige prognostische kenmerken t.o.v. hormonale therapie alleen.1,4,5,6

In ca. 1 minuut vertelt internist-oncoloog prof. dr. Tjan-Heijnen u hier meer over.

Soms kan een enkele mededeling je leven in 1 klap veranderen

Juist bij borstkankerpatiënten met een slechtere prognose is het belangrijk om verschillende behandelopties te hebben.

Sylvia heeft een slechtere prognose. Wat zijn haar kansen/mogelijkheden? Hoe ziet de behandeling er uit en welke bijwerkingen kan Sylvia verwachten?

Dit zijn vragen die vaak, ook bij uw patiënten, spelen.

Registreren


 • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster