Gecombineerde CTLA-4- en PD-1-remming bij gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom

In deze video gaat longarts dr. Jeroen Hiltermann in op de kankerimmuuncyclus, de rationale om CTLA-4- en PD-1-remming te combineren, de resultaten van de CheckMate 9LA-studie, relevante subgroepen en voorschrijfmogelijkheden bij niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

In de CheckMate 9LA-studie werd de effectiviteit onderzocht van nivolumab plus ipilimumab gecombineerd met twee cycli platinabevattende chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met NSCLC zonder sensibiliserende EGFR-mutatie of ALK-translocatie. De CheckMate 9LA-onderzoekers publiceerden de resultaten onder meer in ESMO Open.

Op de EMA-website staan de samenvattingen van de productkenmerken van respectievelijk ipilimumab en nivolumab.

Dr. T.J.N. Hiltermann werkte op onafhankelijke basis mee aan deze presentatievideo en ontving van de sponsor een financiële vergoeding conform de CGR-richtlijn voor zijn tijdsbesteding hieraan.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster