Stelling 4: Het bijwerkingenprofiel kan mij helpen om een specifieke CDK4/6-remmer te kiezen

Zoals u weet zijn er momenteel meerdere CDK4/6-remmers beschikbaar voor de behandeling van HR+, HER2- MBC.1,2,3

Hoe kiest u de meest passende CDK4/6-remmer voor uw patiënt? Naast effectiviteit kan ook het bijwerkingenprofiel u helpen met het maken van een behandelkeuze.

In ca. 1 minuut vertelt internist-oncoloog prof. dr. Tjan-Heijnen u hier meer over.

De bijwerkingen van Verzenios (abemaciclib) zijn voorspelbaar en zelden een reden om te stoppen.1,4,5

De incidentie van diarree bij Verzenios (abemaciclib) is het hoogst in de eerste cycli en neemt daarna af. Daarnaast was de diarree kortdurend en goed hanteerbaar.1,6,7

Referenties

  1. SmPC Verzenios. Te raadplegen via ema.europe.eu
  2. SmPC Palbociclib. Te raadplegen via ema.europe.eu
  3. SmPC Ribociclib. Te raadplegen via ema.europe.eu
  4. Goetz MP, et al. J Clin Oncol 2017;35:3638-46.
  5. Sledge GW Jr, et al. J Clin Oncol 2017;35:2875-84.
  6. Rugo MS, et al. Ann Oncol 2018;29(suppl),vii90 vii121
  7. Johnston S, et al. NPJ Breast Cancer 2019:55

Registreren


  • Strength indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster