Dr. Sarah Derks licht resultaten van CheckMate 648-studie toe

In de CheckMate 648-studie werd de effectiviteit onderzocht van nivolumab-chemotherapie en nivolumab-ipilimumab als eerstelijns combinatiebehandeling voor patiënten met een gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus. De CheckMate 648-onderzoekers publiceerden de resultaten in The New England Journal of Medicine. Dr. Sarah Derks noemt CheckMate 648 een van de meest interessante studies bij deze indicatie van de afgelopen jaren.

Op de EMA-website staan samenvattingen van de productkenmerken van ipilimumab en nivolumab.

Dr. S. Derks werkte op onafhankelijke basis mee aan deze presentatievideo en ontving van de sponsor een financiële vergoeding conform de CGR-richtlijn voor haar tijdsbesteding hieraan.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster