Diagnostiek op liquid biopsies poort naar doelgerichte behandeling

Het wetenschappelijke programma van de ASCO 2021 Annual Meeting was rijk gevuld met studies naar doelgerichte behandeling van het longcarcinoom. Na zijn beschouwing van de belangrijkste studies concludeert dr. Jeroen Hiltermann, dat wat hem betreft het – op congressen veelbesproken – onderzoek naar mutaties op circulerend tumor-DNA in liquid biopsies rijp is voor de klinische praktijk.

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Mogelijk nieuwe behandeloptie voor patiënten met slechte prognose

De ASCO 2021 Annual Meeting omvatte maar liefst 34 mondelinge presentaties over mammacarcinoom. Internist-oncoloog dr. Maaike de Boer becommentarieert de meest spraakmakende voordrachten. Zij verwelkomt vooral de onderzoeksresultaten van de adjuvante behandeling met de PARP-remmer olaparib bij patiënten met een hoogrisico BRCA-gemuteerd mammacarcinoom.

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Immuuntherapie gaat de klinische praktijk veranderen

Internist-oncoloog dr. Nadia Haj Mohammad is gespecialiseerd in tumoren van het bovenste gedeelte van het maagdarmstelsel. In haar ogen lieten tijdens ASCO 2021 Annual Meeting vooral de studies met immuuntherapie resultaten zien die van belang zijn voor de klinische praktijk. Ook andere studies waren betekenisvol, maar zijn door de lange looptijd ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Wachten op de eerste effectieve adjuvante behandeling voor niercelcarcinoom

Op ASCO 2021 Annual Meeting waren volgens dr. Astrid van der Veldt, de resultaten van de adjuvante behandeling met pembrolizumab in de KEYNOTE-564-studie de meest opvallende bevindingen op het gebied van niercelcarcinoom. Tot nog toe is er nog geen wereldwijd geaccepteerde adjuvante behandeling voor niercelcarcinoom. Of pembrolizumab dat wel wordt, is nog afwachten totdat de data over de totale overleving bekend zijn.

beeld: Jeroen van Kooten

Ontwikkelingen op diverse fronten helpen behandeling vooruit

Internist-oncoloog dr. Jeanine Roodhart trof tijdens ASCO 2021 Annual Meeting een aantal mooie studies naar behandelingen van gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Ze geeft commentaar op twee eerstelijnsbehandelingen bij verschillend patiëntengroepen, een nieuwe onderhoudstherapie, gericht behandelen van HER2-positieve tumoren en de herintroductie van EGFR-remming.

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Goede verwachting Lu-PSMA ondanks bedenking bij studieopzet

Internist-oncoloog dr. André Bergman trof op ASCO 2021 Annual Meeting veel interessante ontwikkelingen op het gebied van prostaatkanker. De meeste daarvan hebben nog geen grote gevolgen voor de klinische praktijk. Van Lu-PSMA heeft hij wel goede verwachtingen. Dat is voor het eerst in jaren een echte innovatie ten opzichte van gebruikelijke therapieën.

beeld: Jeroen van Kooten fotografie

Veel ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling van NSCLC

Lidia Barberio, directeur van Longkanker Nederland, ziet op grote wetenschappelijke bijeenkomsten zoals de ASCO niet alleen snelle ontwikkelingen in behandeling, maar ook op het gebied van diagnostiek en toepassing van biomarkers. ‘De afwegingen voor patiënten en behandelaars nemen toe. Maar die komen in de spreekkamer nog niet altijd aan bod. Daarom hebben wij, op initiatief van het Erasmus MC, de afgelopen twee jaar met hen een keuzehulp ontwikkeld voor niet-kleincellige longkanker. Deze wordt de komende tijd getest in de praktijk.’

Adjuvante chemotherapie verbetert overleving gevorderd cervixcarcinoom niet

De standaardbehandeling van lokaal gevorderd cervixcarcinoom is chemoradiatie. De toevoeging van adjuvante chemotherapie verbetert de progressievrije noch de algehele overleving, zo wijst de OUTBACK-studie uit.

Toevoeging LAG-3 remmer relatlimab aan nivolumab verbetert overleving melanoom

De introductie van checkpointremmers gericht tegen PD-1, PD-L1 of CTLA4 heeft de uitkomsten van de behandeling van patiënten met gevorderd of gemetastaseerd melanoom sterk verbeterd. Toevoegen van relatlimab verbetert de overleving nog verder.

‘Vooral bij BRCA-gemuteerd ovariumcarcinoom is PARP-remming een grote vooruitgang’

In 6 jaar tijd groeide PARP-remming van een behandeloptie voor een relatief kleine, selecte groep patiënten toegepast in een klein aantal ziekenhuizen uit tot een breed beschikbare behandeloptie voor een veel ruimere groep patiënten. Drie internist-oncologen, die in deze periode op verschillende momenten met PARP-remmers startten, delen hun ervaringen.

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster