‘Thuis ben je minder patiënt dan in het ziekenhuis’

Meer comfort voor de patiënt, meer werkplezier voor de oncologieverpleegkundige, meer vrije bedden voor het ziekenhuis: thuistoediening bij patiënten met pancreascarcinoom is winst voor alle partijen. Alleen: het is duurder dan klinische toediening. Toch hopen internist-oncoloog dr. Helle-Brit Fiebrich en oncologieverpleegkundige Frank Smale, collega’s van elkaar in de Isala Klinieken in Zwolle, dat thuistoediening voor deze groep patiënten beschikbaar blijft én verder wordt uitgebouwd.

beeld: E.A.M. Westra & privé-archief

Centrale beoordeling r/r DLBCL-patiënt werpt zijn vruchten af

Sinds 2020 kunnen patiënten met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (r/r DLBCL) in aanmerking komen voor CAR T-celtherapie. De ervaringen in Nederland hiermee zijn ook buiten studieverband positief.

beeld: Nadine van den Berg Fotografie en LUMC

‘Patiënten met RRMM hebben een kans hun leven terug te krijgen’

Patiënten met multipel myeloom (MM) die refractair zijn of progressie vertonen tijdens of na drie eerdere behandelingen kunnen in aanmerking komen voor een behandeling met CAR T-celtherapie. Hiervoor zijn door de EMA inmiddels twee producten goedgekeurd.

Heterogene patiëntenpopulaties gebaat bij slimmere studiedesigns

Of een kankerbehandeling aanslaat, kan afhangen van specifieke mutaties in de tumor. Bij het colorectaalcarcinoom houden klinische trials nog niet altijd rekening met deze genetische verschillen tussen patiënten. Adaptieve studiedesigns kunnen dit wel, en zijn daarom in opkomst ten koste van de klassieke gerandomiseerde trials.

Europees platform brengt CAR T-partijen samen

GoCART is een Europees platform voor partijen die betrokken zijn bij CAR T-celtechnologie en therapie. Het platform richt zich op onder meer het verzamelen en delen van data, kwaliteitsborging, wet- en regelgeving, en onderwijs en voorlichting aan verpleegkundigen en patiënten.

‘Via de tumorboard leren we veel  over CAR T-celtherapie’

Om de behandeling voor zoveel mogelijk patiënten beschikbaar te maken en zo snel mogelijk ervaringen met deze behandeling op te doen, is in mei 2020 de landelijke tumorboard voor CAR T-celtherapie opgericht.

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie en Nadine van den Berg Fotografie

Pathologie-DNA verbindt kliniek en laboratorium in de moleculaire diagnostiek

De hoeveelheid genmutaties waarop gescreend kan worden neemt jaarlijks toe. Datzelfde geldt voor het aantal targeted therapieën. Om moleculaire diagnostiek en een mogelijke passende doelgerichte behandeling daarbij in goede banen te leiden, is zorgvuldige communicatie en samenwerking tussen diagnosticus en clinicus noodzakelijk. Pathologie-DNA, een samenwerkingsverband van drie grote algemene ziekenhuizen, laat zien hoe je dat in de praktijk kunt organiseren.

Keuzehulp helpt patiënt en arts bij gesprek over mogelijkheden

De ontwikkeling van de Deltaplan Alvleesklierkanker keuzehulp is recent afgerond en gelanceerd op 12 november, de lotgenotendag van het patiëntenplatform Living With Hope. ‘De keuzehulp is er nu voor patiënten met uitgezaaid pancreascarcinoom, maar ons doel is dat we uiteindelijk aan alle patiënten met pancreascarcinoom de keuzehulp kunnen voorleggen’, vertelt een van de initiatiefnemers dr. Judith de Vos-Geelen, medisch oncoloog in het Maastricht UMC+.

beeld: Appie Derks

‘We zijn op zoek gegaan naar wat beter kan’

Real world evidence (RWE) vertelt iets over de voordelen en risico’s van een medische behandeling bij de daadwerkelijke patiëntenpopulatie. Het betreft immers data gegenereerd door echte patiënten. ‘Het zijn gegevens waarmee ook lacunes in de zorg zichtbaar gemaakt kunnen worden’, vertelt medisch oncoloog prof. dr. Hanneke Wilmink.

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Gunstige effecten bij ALL, maar nog praktische vragen te beantwoorden

CAR T-celtherapie is sinds begin 2019 in Nederland een vergoede behandeloptie voor kinderen en jongvolwassenen met recidiverend/refractair B-ALL. Inmiddels is er ook een CAR T-celproduct door de EMA goedgekeurd voor patiënten van 26 jaar en ouder. Dit middel is momenteel nog niet vergoed in Nederland.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster