‘Verwijs patiënten met NTRK-genfusie naar een expertisecentrum’

Doelgerichte behandeling van patiënten met hersenmetastasen en een NTRK-genfusie is nu mogelijk met entrectinib, een middel dat de bloed-hersenbarrière goed passeert. Longarts dr. Marthe Paats (Erasmus MC) wil daarom dat alle patiënten met een NTRK-genfusie verwezen worden naar een expertisecentrum. ‘Er moet op NTRK getest worden, dat is ontzettend belangrijk omdat we nu een goede behandeling kunnen bieden. Dat gebeurt helaas nog niet altijd.’

Jeroen van Kooten Fotografie

Behandeladvies op maat voor elke patiënt

Leren van iedere patiënt om de uitkomsten van de volgende patiënt te kunnen verbeteren. Dat was tien jaar geleden het uitgangspunt bij de opzet van de prospectieve landelijke colorectaal carcinoom (PLCRC) cohortstudie. Inmiddels zijn ruim 18.000 patiënten geïncludeerd en zijn vele analyses uitgevoerd. De resultaten hebben impact op de klinische praktijk.

Jeroen van Kooten Fotografie

Omgaan met kwetsbaarheid van oudere CRC-patiënt

De gemiddelde leeftijd van patiënten bij diagnose van colorectaal carcinoom (CRC) is 69 jaar, een derde is ouder dan 75 jaar. Een groot deel van de oudere CRC-patiënten wordt beoordeeld als kwetsbaar. Hoe kan de behandelaar de kwetsbaarheid meewegen in de behandelkeuzes voor deze patiënten? ‘Met iedere patiënt moeten we in gesprek gaan over de meest passende behandeling’, stelt dr. Kathelijn Versteeg, medisch oncoloog en internist ouderengeneeskunde in Amsterdam UMC.

Jeroen van Kooten Fotografie

Het verschil tussen studieresultaten en praktijk

De afgelopen tijd zijn veel real world analyses gepubliceerd over patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC) en een BRAF-mutatie. ‘Daarmee krijgen we een breder beeld van de werkelijke behandeluitkomsten’, vertellen internist-oncoloog dr. Jeanine Roodhart en promovenda Sietske van Nassau van het UMC Utrecht. Hun recente real world CATAMARAN-studie liet voor de nieuwe combinatietherapie met encorafenib en cetuximab (EC) minder gunstige resultaten zien dan de registratiestudie.

Jeroen van Kooten Fotografie

Resultaten SUNLIGHT-studie: ‘Significant en opmerkelijk’

De fase III-studie SUNLIGHT heeft de combinatiebehandeling van trifluridine/tipiracil met bevacizumab vergeleken met monotherapie trifluridine/tipiracil als derdelijnsbehandeling bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom. De studie toont extra overlevingswinst voor de combinatie met bevacizumab. Internist-oncoloog Dirkje Sommeijer noemt de resultaten significant en opmerkelijk.

Amsterdam UMC

Immuuntherapie is een gouden greep

Afgelopen tien jaar zijn de ontwikkelingen voor de behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom razendsnel gegaan, menen internist-oncologen dr. Jeanine Roodhart, dr. Myriam Chalabi en dr. Liselot Valkenburg. Zij bespreken hun ervaring met doelgerichte behandeling en immuuntherapie die ze nu in de praktijk kunnen toepassen.

Jeroen van Kooten Fotografie | MUMC+

Online platform voor specialisten

Het platform nietmelanoomhuidkanker biedt veel casuïstiek, achtergrondinformatie, nieuws en een scholingsagenda. Ook bevat het platform een kaart van Nederland waar specialisten met naam, toenaam en e-mailadres genoemd staan zodat dermatologen en oncologen in het land weten wie ze waar kunnen bereiken om patiënten door te sturen of voor overleg.

Pleidooi voor geïndividualiseerde benadering

De richtlijn voor cutaan plaveiselcelcarcinoom in het hoofd/halsgebied besteedt vrijwel geen aandacht aan de rol van leeftijd en kwetsbaarheid in diagnostiek en behandeling. Dr. Alet Leus ging daar in haar promotieonderzoek wel op in. Zij vond aanknopingspunten voor een meer geïndividualiseerde benadering van deze patiënten.

Beeld: A. Leus

‘Oog hebben voor meer zaken dan alleen de tumor’

Hoe is de zorg voor patiënten met niet-melanoom huidkanker georganiseerd in verschillende regio’s? Wanneer moet je een patiënt doorverwijzen? Dermatoloog Nynke Molders (Medisch Centrum Leeuwarden) en chirurg-oncoloog James van Bastelaar (Zuyderland, Sittard) vertellen hoe dit in hun ziekenhuis in de praktijk verloopt.

Beeld: Medisch Centrum Leeuwarden, Zuyderland

Zes gespecialiseerde centra geven cemiplimab

In de klinische praktijk kunnen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de huid baat hebben bij behandeling met de checkpointremmer cemiplimab. ‘Ongeveer veertig tot vijftig procent van de patiënten laat hierop verbetering zien. Dat is behoorlijk veel voor deze groep patiënten, die vaak ouder zijn dan 75 jaar’, is de ervaring van prof. dr. John Haanen (Antoni van Leeuwenhoek).1

Beeld: Eddy van Groenderbeek

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster