Valkuilen en mogelijkheden bij testen op RET-fusiegenen

Twee recente basket-studies laten zien dat de RET-remmers selpercatinib en pralsetinib effectief zijn als behandeling voor tumoren met RET-mutaties of RET-fusiegenen. De bevindingen pleiten voor het testen op RET-afwijkingen. Maar omdat deze genetische afwijkingen bij de meeste tumortypen zeldzaam zijn, is dit geen standaardpraktijk. Klinisch moleculair bioloog in de pathologie dr. Erik Jan Dubbink (Erasmus MC) over de mogelijkheden en valkuilen omtrent het testen op RET-fusiegenen.

Jeroen van Kooten Fotografie

Complexe genetische pathologiedata straks beter toegankelijk

Het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) participeren in genomics serviceprovider GenomeScan BV. Gezamenlijk kunnen zij hierdoor de nieuwste technieken voor moleculaire diagnostiek inzetten. De ambities gaan verder: de universitaire medische centra willen in de toekomst de uitgebreide genetische diagnostiekdata uniformer, makkelijker en beter met elkaar delen. Prof. dr. Stefan Willems, afdelingshoofd pathologie en medische biologie van het UMCG, licht toe.

UMC Groningen

‘Huidige klinische ontwikkelingen vragen om nieuwe moleculaire diagnostiek’

Positief studienieuws over nieuwe behandelmogelijkheden en prognostische markers gaan veelal samen met behoefte aan specifieke moleculaire diagnostiek. Prof. dr. John Martens (Erasmus MC) licht de ontwikkelingen toe op het vlak van het opsporen van ESR1-mutaties voor de behandeling met elacestrant, het bepalen van tumorinfiltrerende lymfocyten (TIL’s) en de uitdagingen rondom de diagnostiek van twee verschillende antilichaam-geneesmiddel-conjugaten.

Jeroen van Kooten Fotografie

‘We moeten meteen breed testen’

De systemische behandeling van longcarcinoom verschuift meer en meer naar een eerder moment in het ziekteproces. Ook worden de carcinomen vaker in een vroeg stadium opgespoord. Beide ontwikkelingen hebben gevolgen voor de werkwijze van de pathologie, legt Jan von der Thüsen, patholoog in het Erasmus MC, uit.

Erasmus MC

‘Bij start behandeling moeten we de mutatiestatus weten’

De doelgerichte behandelmogelijkheden voor colorectaal carcinoom nemen toe. Het wordt daarom steeds relevanter om voorafgaand aan de behandeling tumoren te testen op biomarkers. ‘Er zijn verschillende opkomende biomarkers die met de tijd wellicht in de richtlijn zullen komen’, vertellen internistoncoloog dr. Jeanine Roodhart (UMC Utrecht) en patholoog prof. dr. Petur Snaebjornsson (Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam).

Jeroen van Kooten Fotografie

Richtlijn: overweeg bij iedere patiënt vooraf mutatieanalyse

Cholangiocarcinoom heeft een slechte prognose. Bijna tachtig procent van de patiënten heeft al een uitgezaaide of lokaal gevorderde ziekte op het moment dat de diagnose wordt gesteld en er zijn niet veel behandelopties. Onderzoek naar immuun- en doelgerichte therapie is wel in volle gang. De herziene ESMO-richtlijn Cholangiocarcinoom, die eind vorig jaar verscheen, beveelt aan om hier meer aandacht aan te besteden. Ali Belkouz, aios interne geneeskunde en onderzoeker naar de behandeling van het cholangiocarcinoom in het Amsterdam UMC, geeft een overzicht.

Jeroen van Kooten Fotografie

‘Keuzehulp is hulpmiddel voor patiënt en arts’

Wel of geen behandeling, meer of minder invasief behandelen: er zijn verschillende behandelopties waar patiënten met nierkanker uit kunnen kiezen in hun gesprek met de zorgverlener. Maar hoe weten ze welke behandeling het beste bij hen past? En hoe kunnen ze zich voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener? De Nierkanker keuzehulpen kunnen daarbij helpen. Cato Bresser, arts-onderzoeker Urologie & Waardegedreven zorg & Lean, werkt aan de ontwikkeling en implemenatie ervan.

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

‘Ik geloof in het MDO als hart van het oncologisch netwerk’

Het multidisciplinair overleg is de kern van de oncologische netwerken en ooit opgericht om de juiste klinische expertise bij de juiste patiënt te kunnen inzetten. Ondanks de inmiddels strakke organisatie staat de werkwijze behoorlijk onder druk, menen internist-oncologen prof. dr. Haiko Bloemendal en Janneke Walraven, die promotieonderzoek doet op dit onderwerp. Zij zetten vraagtekens bij de toekomstbestendigheid en pleiten voor een optimale organisatie, efficiënte uitvoering en betere financiering.

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Draaien aan de knoppen van het immuunsysteem

Het blokkeren van het PD(L)1-immuuncheckpoint is een effectieve strategie gebleken in de oncologische therapie. Naast deze receptor-ligandcombinatie zijn nog meer immuuncheckpoints betrokken bij de immuunrespons tegen tumoren. Een aanvullende blokkade hiervan kan de immuuntherapie mogelijk verder verfijnen, vertelt internist-oncoloog prof. dr. John Haanen.

beeld: Eddy Vangroenderbeek

Toename kankerpatiënten vraagt om efficiënt behandelen

Vanwege het klinisch succes van immuuntherapie worden steeds meer patiënten hiermee behandeld. Om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van immuuntherapie ook in de toekomst te garanderen, richten veel studies en doelmatigheidsprojecten zich op het verbeteren van de kostenefficiëntie en de logistiek. Ziekenhuisapotheker dr. Roelof van Leeuwen en Marlet Kuis, partnership manager bij Bristol Myers Squibb, werken bij een aantal projecten samen.

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster