‘Combinaties met immuuntherapie zijn doorbraak bij blaaskanker’

Een doorbraak in de behandeling van gemetastaseerde blaaskanker. Zo noemt internist-oncoloog dr. Michiel van der Heijden (Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam) de combinatie van immuuntherapie en enfortumab vedotin bij gevorderd gemetastaseerd urotheelcarcinoom. Op ASCO-GU gaf hij een presentatie over de EV-302 studie.

Jeroen van Kooten Fotografie

Nieuwe ontwikkelingen in behandeling urotheelcarcinoom

Avelumab is momenteel standaardbehandeling bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom. Het is een eerstelijns onderhoudsbehandeling die na chemotherapie kan worden gegeven.1 Internist-oncoloog dr. Maureen Aarts (Maastricht UMC) vertelt erover én over de nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom.

Jeroen van Kooten fotografie

Focus op stadium III NSCLC

De positieve resultaten van de CheckMate 816-studie hebben geleid tot een Europese goedkeuring en Nederlandse vergoeding van de neoadjuvante behandeling van nivolumab in combinatie met platina-bevattende chemotherapie voor patiënten met reseceerbaar niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Longarts dr. Daphne Dumoulin en longchirurg dr. Koen Hartemink beschouwen de indicatie en aandachtspunten voor de praktijk.

Jeroen van Kooten Fotografie

Goede respons bij jongere, fitte patiënt

Sinds april 2022 is de combinatie van nivolumab, ipilimumab en chemotherapie toegevoegd aan het behandelarsenaal van gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), waarbij voorzichtig is gestart bij een van tevoren bepaalde groep patiënten. De ervaringen in de praktijk zijn tot nu toe positief, al blijft oplettendheid geboden voor de bijwerkingen.

Jeroen van Kooten Fotografie

Pilot baant de weg naar longkankerscreening

In Europa loopt een proefbevolkingsonderzoek naar longkanker. Deze 4-In-The-Lung-Run-studie (4-ITLR) wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC. In Nederland doen drie screeningscentra mee een de pilot, die vooral antwoorden probeert te vinden op praktische vragen bij de implementatie van longkankerscreening.

Marieke de Lorijn

Niet elke EGFR-mutatie reageert hetzelfde

Tot voor kort was EGFR-gerichte behandeling bij gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom alleen effectief bij de meest voorkomende EGFR-afwijkingen. Bij meer zeldzame mutaties bleef de werkzaamheid achter. Dat veranderde met de komst van amivantamab, dat specifiek werkzaam is bij exon 20-inserties. Meer nieuwkomers gericht op zeldzame EGFR-mutaties zijn in onderzoek.

Jeroen van Kooten Fotografie

Bispecifieke EGFR-remming lijkt aanwinst voor tweede lijn

Na presentatie op het ESMO Congress 2023 zijn twee fase III-studies met het bispecifieke EGFR-MET-antilichaam amivantamab gepubliceerd: PAPILLON en MARIPOSA-2. Een derde studie, MARIPOSA wacht nog op publicatie. Longartsen prof. dr. Egbert Smit en Sayed Hashemi bespreken de mogelijke plaats van amivantamab in de klinische praktijk. Voor de tweede lijn lijkt het een geschikt alternatief, voor gebruik in de eerste lijn is nog meer onderzoek nodig.

Jeroen van Kooten Fotografie

Neoadjuvante immuuntherapie in de hoofdrol

Voor internist-oncoloog dr. Hilde Jalving is het overduidelijk waar momenteel het meest over gepraat wordt binnen het melanoomonderzoek. ‘De meeste discussies op het ESMO Congress 2023 gingen over de toekomstige rol van neoadjuvante therapie én over hoe we de behandeling van melanoom zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de individuele patiënt.’

Grote stap in gerichte therapie laaggradig glioom

Bij de behandeling van IDH-gemuteerde laaggradige gliomen is er een doorbraak bereikt. ‘De INDIGO-studie laat overtuigend zien dat vorasidenib de tijd tot tumorprogressie verlengt ten opzichte van placebo’, zegt neuroloog dr. Dieta Brandsma. Zij trad op ESMO Congress 2023 op als discussiant van deze studie.

Jeroen van Kooten Fotografie

Studies ondersteunen behandelvoordeel T-DXd bij HER2+-patiënten

Vrouwen met gemetastaseerd, HER2-positief mammacarcinoom die na anti- HER2 gerichte therapie ziekteprogressie vertonen, kunnen in aanmerking komen voor een behandeling met trastuzumab-deruxtecan (T-DXd), een antilichaam-geneesmiddel- conjugaat dat aangrijpt op HER2-positieve cellen. De effectiviteit en veiligheid van deze behandeling zijn aangetoond in diverse DESTINY-Breast studies, waarbij de DB04-studie de werkzaamheid onderzocht bij HER2-low mammacarcinoom.1-4 Tijdens ESMO 2023 Congress werd het behandelvoordeel van T-DXd ten opzichte van andere vormen van therapie (nogmaals) bevestigd in aanvullende subgroepanalyses en andere onderzoeken.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster