Recidief en metastase testen op fusiegenen

Alle patiënten met een solide kanker die een incurabel recidief of metastasen ontwikkelen, zouden getest moeten worden op NTRK-genfusies, nu er effectieve medicijnen geregistreerd zijn. Dat zegt prof. dr. Carla van Herpen, hoogleraar Rare Cancers in het Radboudumc. ‘Het is zonde dat we effectieve medicijnen ontwikkelen die we niet kunnen geven aan patiënten die er baat bij kunnen hebben, omdat we de diagnostiek niet doen.’

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Geleide introductie versnelt beschikbaarheid nieuwe behandeling

Snellere, gecontroleerde en gecoördineerde beschikbaarheid van veelbelovende medicatie die nog niet in het basispakket zit: dat is het doel van het Drug Access Protocol (DAP). Prof. dr. Emile Voest, internist-oncoloog in Antoni van Leeuwenhoek en lid van het DAP-team, vertelt over de voortgang van het project dat begin 2021 is gestart. ‘Soms zijn ideeën zo logisch dat je je afvraagt waarom je er niet eerder op was gekomen.’

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Breed testen en anticiperen op nieuwe behandelmogelijkheden

De moleculaire diagnostiek bij longcarcinoom is vergeleken met andere kankersoorten het verst gevorderd: er is een groot en groeiend aantal markers en genafwijkingen die zinvol zijn om te onderzoeken bij een patiënt omdat ze naar een bruikbaar medicijn wijzen. Het UMC Groningen test zo breed mogelijk en streeft samen met de regio naar de best mogelijke moleculaire diagnostiek voor iedere patiënt. Samenwerking en communicatie zijn hierbij essentieel.

Doelgerichte therapie aanjager voor onderzoek met genpanels

DNA-mutaties worden steeds belangrijker als biomarker voor de diagnose en behandeling van subtypen van tumoren. Zij kunnen wijzen naar een doelgerichte behandeling. Zo staan bij gemetastaseerd mammacarcinoom momenteel de PIK3CA-mutaties in de belangstelling. Pathologen en klinisch moleculair biologen in de pathologie houden de DNA-panels voor biomarkertesten up-to-date. ‘Binnen de moleculaire pathologie wordt steeds vaker een brede test ingezet voor vele mutaties tegelijk.’

Behoefte aan overzicht noodzakelijke genetische testen is groot

De nieuw opgerichte Commissie ter Beoordeling van Oncologische Diagnostiek zal vanaf begin volgend jaar adviezen uitbrengen over de inzet van moleculaire diagnostiek om na te gaan of er een indicatie is voor doelgerichte therapie. Klinisch moleculair bioloog prof. dr. Ed Schuuring en internist-oncoloog prof. dr. Hans Gelderblom vertellen over de ontwikkelingen om de moleculaire diagnostiek naar een hogere kwaliteitsstandaard te brengen.

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

‘We zullen het idee moeten loslaten dat er voor elke patiënt een richtlijn is’

Evidence based medicine is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat betrouwbaar is omdat de onderzochte groep groot genoeg is. Dit is het geval bij microsatellietinstabiele tumoren, waardoor deze subgroepen in de richtlijnen horen, zo stellen een patholoog en een promovendus pathologie. ‘Maar als je nog gepersonaliseerder te werk wil gaan, is echte personalized medicine niet te vangen in richtlijnen die puur evidence based zijn.’

beeld: Ralph Kloppenborg

ECLIPSE 5: duale immuuntherapie bij maligne pleuraal mesothelioom

In webinars onder de naam ECLIPSE bespreken deskundigen de laatste ontwikkelingen op oncologisch gebied. Onderdeel hiervan zijn illustratieve patiëntcasussen uit hun praktijk. De kijker wordt met meerkeuzevragen uitgedaagd zelf na te denken over de beste opties voor diagnostiek, behandeling en bijwerkingenmanagement. In ECLIPSE 5 kwamen mesothelioom en longkanker aan bod.

beeld: Ralph Kloppenborg

‘De patholoog wordt steeds meer gesprekspartner van de longarts’

Met het steeds grotere aantal behandelbare drivermutaties voor longtumoren dat gevonden wordt, wordt goede samenwerking tussen patholoog en longarts nog belangrijker. Regionale samenwerking is daarbij noodzaak, stelt thoraxpatholoog dr. Jan von der Thüsen.

beeld: Erasmus MC

Kwaliteit van leven blijft behouden tijdens behandeling mCRC met trifluridine/tipiracil

Trifluridine/tipiracil (FTD/TPI) kan sinds enkele jaren worden ingezet als laatstelijnsbehandeling bij mensen met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC). Op basis van gegevens van 150 patiënten die in de dagelijkse praktijk zijn behandeld met FTD/ TPI, concludeert de QUALITAS-studie dat de kwaliteit van leven tijdens de behandeling behouden blijft. Daarnaast blijkt de kwaliteit-van-levenscore bij aanvang van de behandeling geassocieerd met overlevingsduur.

beeld: Noordwest Ziekenhuisgroep

Pathologie-DNA verbindt kliniek en laboratorium in de moleculaire diagnostiek

De hoeveelheid genmutaties waarop gescreend kan worden neemt jaarlijks toe. Datzelfde geldt voor het aantal targeted therapieën. Om moleculaire diagnostiek en een mogelijke passende doelgerichte behandeling daarbij in goede banen te leiden, is zorgvuldige communicatie en samenwerking tussen diagnosticus en clinicus noodzakelijk. Pathologie-DNA, een samenwerkingsverband van drie grote algemene ziekenhuizen, laat zien hoe je dat in de praktijk kunt organiseren.

beeld: Ruud van Genugten

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster