‘Immuuntherapie ook bij MM in opkomst’

In de huidige richtlijnen vormen direct werkende farmacotherapeutica (chemotherapie, proteasoomremmers, etc.) en natuurlijk de autologe stamceltransplantatie nog het hart van de behandeling van multipel myeloom. Therapie die via het immuunsysteem werkt, is echter in opkomst. Internist-hematoloog dr. Inger Nijhof (VUmc) schetst de belangrijkste ontwikkelingen op dit terrein.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster