Hemato-oncologie

Hemato-oncologie

Artikel

Gunstige effecten bij ALL, maar nog praktische vragen te beantwoorden

CAR T-celtherapie is sinds begin 2019 in Nederland een vergoede behandeloptie voor kinderen en jongvolwassenen met...

Artikel

‘Patiënten met RRMM hebben een kans hun leven terug te krijgen’

Patiënten met multipel myeloom (MM) die refractair zijn of progressie vertonen tijdens of na drie eerdere behandelingen...

Artikel

Centrale beoordeling r/r DLBCL-patiënt werpt zijn vruchten af

Sinds 2020 kunnen patiënten met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (r/r DLBCL) in aanmerking komen...

Artikel

Pathologie-DNA verbindt kliniek en laboratorium in de moleculaire diagnostiek

De hoeveelheid genmutaties waarop gescreend kan worden neemt jaarlijks toe. Datzelfde geldt voor het aantal targeted...

Artikel

‘Via de tumorboard leren we veel  over CAR T-celtherapie’

Om de behandeling voor zoveel mogelijk patiënten beschikbaar te maken en zo snel mogelijk ervaringen met deze behandeling...

Artikel

Heterogene patiëntenpopulaties gebaat bij slimmere studiedesigns

Of een kankerbehandeling aanslaat, kan afhangen van specifieke mutaties in de tumor. Bij het colorectaalcarcinoom houden...

Meer artikelen laden

Interessegebieden

Filter op interessegebied door op de één van de onderstaande iconen te drukken.


BlaascarcinoomCervixcarcinoomColorectaal carcinoomCongresnieuwsHemato-oncologieHepatocellulair carcinoomHoofd-halstumorenLongcarcinoomMaagcarcinoomMammacarcinoomMelanoomMoleculaire oncologieNeuro-oncologieNiercelcarcinoomOesofaguscarcinoomOvariumcarcinoomPancreascarcinoomProstaatcarcinoom

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster