Genezing mogelijk bij patiënten met gemetastaseerd longcarcinoom

Zowel op het gebied van immuuntherapie als over doelgerichte behandelingen is op het ESMO Virtual Congress 2020 veel nieuws gepresenteerd. ‘Het veld is enorm in beweging’, concludeert prof. dr. Egbert Smit. Hij is het meest enthousiast over de fase III-studie KEYNOTE-024. ‘Een derde van de patiënten met gemetastaseerd longcarcinoom met een hoge PD-L1-expressie lijkt nu te genezen met pembrolizumab.’

beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster