Onderzoekers vinden klinisch relevante meerwaarde combinatiebehandeling gemetastaseerd mammacarcinoom

De combinatiebehandeling van alpelisib en fulvestrant bij HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom zorgt weliswaar voor een langere overleving dan alleen behandelen met fulvestrant, maar het verschil is niet significant. Omdat in deze fase III-studie SOLAR-1 eerder wel een voordeel in de progressievrije overleving is aangetoond, vinden de onderzoekers de winst in overleving toch klinisch relevant.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster