Moleculaire diagnostiek volop in beweging

De keuze van oncologische medicamenteuze therapieën berust in toenemende mate op resultaten van predictieve moleculaire diagnostiek. Zowel de technische mogelijkheden als de te bepalen markers nemen in een snel tempo toe. Er zijn verschillende initiatieven gestart voor uniformering van diagnostiek en eenduidige afspraken over vergoeding.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster