Sponsorpagina AstraZeneca

Video
'Prostaatcarcinoom'

Genetische karakterisering bij prostaatcarcinoom

Bij zo’n 30 procent van de patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) is er sprake van...

Artikel
'Prostaatcarcinoom'

Door komst van PARP-remmer worden steeds meer mCRPC-patiënten getest

Er wordt steeds meer bekend over de rol van het BRCA-gen bij prostaatkanker. Een BRCA-mutatie verhoogt het risico op...

Artikel
'Longcarcinoom'

‘De winst moet vooral komen van nieuwe vormen van systemische therapie’

Met de EMA-goedgekeurde adjuvante behandeling met osimertinib bij patiënten met compleet gereseceerd stadium IB-IIIA,...

Artikel
'Longcarcinoom'

‘De resultaten zijn beslist heel mooi’

De publicatie van de ADAURA-studie1 zal niet zonder gevolgen blijven voor de klinische praktijk, verwacht Lizza Hendriks...

Artikel
'Longcarcinoom'

‘Men moet weten dat deze behandeling eraan komt’

De komst van osimertinib als adjuvante behandeling bij vroegstadium NSCLC vraagt om goede afstemming in ziekenhuizen en in...

Artikel
'Longcarcinoom'

‘Meteen met een breed genenpanel testen is de beste optie’

De komst van de mogelijkheid om patiënten met EGFR-gemuteerd NSCLC adjuvant te behandelen met osimertinib heeft gevolgen...

Meer artikelen laden
Deze content wordt u aangeboden door

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster