Sponsorpagina AstraZeneca

Artikel
'Moleculaire oncologie'

Moleculaire diagnostiek volop in beweging

De keuze van oncologische medicamenteuze therapieën berust in toenemende mate op resultaten van predictieve moleculaire...

Artikel
'Mammacarcinoom'

Effect CDK4/6-remmers op voorkomen metastasering blijft onduidelijk

Bij mammacarcinoom in een vroeg stadium blijft nog onduidelijk of CDK4/6-remmers ook op de langere termijn metastasering...

Artikel
'Mammacarcinoom'

Forse vooruitgang verwacht met nieuwe middelen

Actuele resultaten van klinische studies met nieuwe medicijnen voor HER2-positief mammacarcinoom versterken de aanwijzingen...

Artikel
'Mammacarcinoom'

Biomarkers leiden naar persoonsgerichte behandeling

Biomarkers die het behandelsucces bij een patiënt kunnen voorspellen zijn belangrijk om de oncologische behandelingen...

Artikel
'Mammacarcinoom'

Heterogeniteit tumor noodzaakt tot focus op biomarkers en subgroepen

Triple negatief mammacarcinoom (TNBC) vormt een zeer heterogene groep van tumoren. Dat maakt dat veel vormen van therapie...

Artikel
'Mammacarcinoom'

Ontwikkelingen in verschillende fasen van behandeling

Internist-oncoloog dr. Inge Konings bespreekt enkele studies bij patiënten met HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom...

Meer artikelen laden
Deze content wordt u aangeboden door

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster