Genetische karakterisering bij prostaatcarcinoom

Bij zo’n 30 procent van de patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) is er sprake van bepaalde genmutaties. De PROfound-studie toonde aan dat behandeling van mCRPC-patiënten met BRCA1/2-gemuteerde tumoren met olaparib tot een significant langere overleving leidde. Drie specialisten gaan in op de betekenis hiervan voor de dagelijkse praktijk van internist-oncologen, urologen en klinisch genetici.

De specialisten

  • Prof. dr. Marjolijn Ligtenberg, laboratoriumspecialist klinische genetica en klinisch moleculair bioloog in de pathologie, hoogleraar Moleculaire tumorgenetica, Radboudumc, Nijmegen
  • Em. prof. dr. Susanne Osanto, internist-oncoloog, emeritus hoogleraar Oncologie, LUMC, Leiden
  • Dr. Peter-Paul Willemse, oncologisch uroloog, UMC Utrecht

Onderwerpen

  • Op welk materiaal wordt getest?
  • Wie initieert de behandeling?
  • Wat kun je met eerdere kennis?
  • Wat is de impact van deze kennis?

Ga voor een samenvatting van de productkenmerken van olaparib naar de EMA-website.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster