‘Een investering in een kans op levensverlenging’

‘Een mooie toevoeging voor in elk geval een deel van de patiënten met deze ziekte.’ Zo noemt internist-oncoloog dr. Laurens Beerepoot (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) de eerstelijns combinatiebehandeling immuuntherapie met nivolumab in combinatie met chemotherapie bij gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus.

Beeld: Marieke de Lorijn

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster