Praktische kanten van behandelkeuzes bij slokdarmcarcinoom

De cieBOM bracht eind 2022 een positief advies uit voor de behandeling van inoperabel, gerecidiveerd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm, want bij patiënten met een tumor cell-PD-L1 expressie van minimaal 1 procent geven nivolumab in combinatie met chemotherapie of nivolumab in combinatie met ipilimumab een significant betere overleving dan alleen chemotherapie.1 Internist-oncoloog Inge Werter (Rijnstate, Arnhem) bespreekt enkele praktische kanten van de nieuwe behandelopties.

Beeld: Rijnstate

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster