Implementatie combinatiebehandeling: voorwaarden spreken voor zich

De positieve resultaten van de CheckMate 648-studie hebben geleid tot Europese goedkeuring van de eerstelijns combinatiebehandelingen nivolumab in combinatie met chemotherapie en nivolumab in combinatie met ipilimumab bij gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm.1 Na het positieve cieBOM-advies en de beoordeling van het Zorginstituut Nederland, weet internist-oncoloog dr. Marije Slingerland: ‘Voor de implementatie zijn er de SONCOS-criteria.’

Jeroen van Kooten fotografie

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster