‘Score op PD-L1-expressie niet altijd eenvoudig’

Immuuntherapie met nivolumab in combinatie met ipilimumab of in combinatie met chemotherapie bij inoperabel gerecidiveerd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm is geschikt voor patiënten met een tumor cel-PD-L1 expressie van minimaal 1 procent.1 Deze bepaling moet dus eerst worden gedaan. Een PD-L1-bepaling resulteert in een tumor cell score (TC)- of een combined positive score (CPS). Patholoog dr. Evert van den Broek (UMC Groningen) en internist-oncoloog dr. Nadia Haj Mohammad (UMC Utrecht) leggen uit wat het verschil is en wanneer welke score van belang is.

Jeroen van Kooten Fotografie

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster