Extra checkpointremmer heeft geen meerwaarde

Toevoeging van avelumab aan cetuximab en radiotherapie zorgde niet voor verbeterde uitkomsten ten opzichte van de standaardbehandeling bij patiënten met lokaal gevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied (SCCHN). De resultaten van de fase III-studie GORTECH-REACH, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2021, zullen de huidige praktijk niet veranderen.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster