Atezolizumab versterkt gunstig effect FOLFOXIRI en bevacizumab

Bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met irresectabel, gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) leidt het toevoegen van atezolizumab aan een behandeling met FOLFOXIRI en bevacizumab tot een kleine, maar significante verlenging van de progressievrije overleving. De resultaten van de fase II-studie AtezoTRIBE zijn gepresenteerd tijdens ESMO Congress 2021.

Registreren


  • Sterkte-indicator

Al een account?

Inloggen


Sluit venster